School met den Bijbel.

Met de vervening kwamen hier veel arbeiders die voor het merendeel Protestant waren. Na de komst van evangelist G. van der Gronden in 1917 werd er al gauw gewerkt aan een Her vormde Schoolvereniging om te komen tot het oprichten van een eigen school. Hij werd hier bij gesteund door zijn collega Braakhekke van Emmercompascuum.

De plannen werden in 1919 doorgezet. Men wilde niet wachten op de nieuwe L.O.wet, waar bij de financiering van openbare en bijzondere scholen gelijkgesteld werden.

Het bouwterrein werd geschonken door de firma Bick en Co. te Nw.Pekela, die toen eigenaars waren van veenplaats 23. Op 15 Dec. 1919 had de aanbesteding plaats van de school en on derwijzerswoning. Laagste inschrijver was H.Koster te Emmercompascuum, die tevens de architect was; voor de school ƒ33527,- en woning ƒ9264,-. Aan hem werd het werk gegund.

Op 5-5-1920 had de inwijding van de School met den Bijbel plaats. Eerste hoofd was de heer F. Brouwer. Hij had twee leerkrachten, er werd begonnen met 125 leerlingen. Dit aantal liep nog op tot 168 in 1922, toen waren er vier leerkrachten. In verband met de crisis in de veende rij kwam er een uittocht van arbeiders in 1923 en volgende jaren. Het aantal leerlingen daalde snel.

Omdat men niet gewacht had op de gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs is de financiering van de schoollasten jarenlang moeilijk geweest. Men redde het door collectes en de uitgave van obligaties.

Na de 2de wereldoorlog zijn er door de aflopende vervening weer gezinnen vertrokken, waar door ook deze school weer leerlingen verloor. In 1962 waren er nog 42 leerlingen.

In 1970 kwam er een nieuwe Christelijke school aan de Pastoor Vroomstraat. Ook de Her vormde kerk werd hierin ondergebracht. Dit Hervormd Centrum heet De Hille. De oude school en onderwijzerswoning, alsook de Hervomde kerk werden toen verkocht.

Na de opheffing van de openbare scholen, de laatste in 1992, zijn hier nu nog de St.Theresiaschool en de Christelijke school.

Hoofdonderwijzers van de Christelijke school:

F. Brouwer 1920 - 1932

E.M. Verhoef 1932 - 1946

J. Zwart 1946 - 1953

T. Brand 1953 - 1957

F. Kuper 1957 - 1961

G. Kamphuis 1961 - 1969

J. Maalderink 1969 -

B. Hilbrands -

school_met_den_bijbel1923 (134K)
Figuur School met den Bijbel
Bron Gea Pijnaker-Meijer
Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen