Titel
Kopieën akten notaris Oosting Emmen 1860-1876 en 1867-1905
Auteur
notaris Oosting
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Map folio    
Pagina's
0
Meer info
Map 150A: 1860-1876
Map 150B: 1867-1905

Map 150A: 1860-1876
1856 verkoop deel van de marke van Noord- en Zuidbarge nl. Vastenow 10441 ha. veengrond, bepalingen weg en waterlozingen, nieuwe eigenaren: o.a. markegenoten Noord- en Zuid-Barge, gedeputeerde Rudolph Arend van Echten tot Holthe etc.

22-10-1856 No 56, 10-01-1860 No 4, 19-03-1860 No 26/27, 23-03-1860 No 34, 08-04-1862 No 60, 29-08-1862 No 94/95, 06-09-1862 No 97, 04-11-1862 No 107, 23-09-1863 No 72, 23-03-1864 No 11/12, 04-06-1864 No 22, 13-06-1864 No 26, 20-08-1864 No 33

21-09-1864 No 38 extract uit register van voorlopige aangiften van verkopingen van roerende goederen, te weten op stam staande boekweit, staande op wortel in het Compascuum, van burgemeester Lucas Oldenhuis Tonckens aan landbouwers (tenzij anders vermeld): Jan Berend Knol Lindloh, arbeider Gerhardus Schoenmaker Compascuum, Albert Hoving Noord Barge, Jan Hendrik Robben Compascuum, Geert Schepers junior den Oever, Jan Berend Veenker Lindloh, Jan Berend Tiek Lindloh, Jan Harm Tholen Lindloh, Jan Geert Manning Rütenbrock, Jan Berend Tubben Schwartenberg, Harm Hendrik Kramer, houtkoper Geert Lamberts Noord Barge, Jan Hendrik Hemmen Lindloh, arbeider Johannes Dijks Compascuum, Harm Berend Ellerman Lintloh, de meeste mensen kochten meerdere percelen

07-12-1864 No 49 verhuur grond te Compascuum, 43 percelen, per perceel beschreven en ondertekend door primaire huurder en medehuurder

22-09-1865 No 47 verkoop op stam staande boekweit, deels dezelfde namen als in de akte van 21-09-1864 plus arbeider Albert Zondervan Compascuum, molenaar Albert Bruning Roswinkel, arbeider Geert Harm Hencker? Lindloh, arbeider Jan Berend Tiek Lindloh, arbeider Gozem de Vries Compascuum, arbeider Jan Berend Nusse Lindloh, arbeider Jan Harm Nusse Lindloh

25-10-1865 No 54 verhuur grond, voorwaarde o.a. 'Het gehuurde op regelmatige akkers van 10 ellen breed aan te leggen en te onderhouden, de greppels 10 ellen van elkander verwijderd, loodregt op de raaijen aangelegd zijn de jaarlijks te verdiepen' 3 percelen: sectie J nr. 28 huurder landbouwer Jan Berend Wilken Hebelermeer medehuurder landbouwer Geert Brink Hebelermeer, sectie J nr. 34 huurder landbouwer Herman Heinrich Borgman Compascuum medehuurder landbouwer Lukas Lakenberg Hebelermeer, sectie J nr. 11 huurder landbouwer Gerhardus Schoenmakers Compascuum medehuurder landbouwer Albert Derks Angelslo, verhuurders zijn jonkheer meester Anne Willem van Holthe tot Echten (advocaat en notaris), meester Jan Albert Willinge Gratama (procureur), meester Lucas Oldenhuis Tonckens (burgemeester), houtkoper Geert Lamberts Noord Barge is gemachtigd namens de verhuurders

21-02-1866 No 25 1) landbouwer Johann Albrecht de Maten, vader en wettig voogd van 2 minderjarige kinderen Johann Wilhelm en Maria Catharina, sinds het overlijden van echtgenote Maria Jansen 2) landbouwer http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=dutchconnection&id=I5900 Anton Wilken Hebelermeer in gemeenschap van goederen getrouwd met Maria Elizabeth Albrecht. Ze bieden 2 percelen te koop aan in een veiling, perceel sectie A No 1735 bouwland 1734 huis en erf 1596 hooiland wordt verkocht aan landbouwer Klaas Eefting Elling Roswinkel, perceel sectie A No 1986 veen wordt niet verkocht

14-07-1866 No 70 verhuur grond met o.a. verplichting tot bouwen woning: sectie J No 11 huurder landbouwer Harm Hein Kramer Compascuum medehuurder landbouwer Jan Harm Tholen Schwartenberg, sectie J No 12 huurder landbouwer Jan Harm Zuelman/Soelman Zandberg medehuurder landbouwer Hendrik Zuelman Compascuum, sectie J No 37 zuid huurder landbouwer Lucas Valken Hebelermeer Koninkrijk Hannover, sectie J No 37 noord landbouwer Johan Hendrik Gebbeken Hebelermeer, sectie J No 41 huurder arbeider Jan van der Spoel Exloërveen, sectie J No 42 huurder arbeider Hendrik Gerving Compascuum medehuurder Cornelis van Rieke, sectie J No 27 huurder landbouwer Jan Berend Kleune Hebelermeer medehuurder landbouwer Jan Berend Wilken Hebelermeer, sommige verkopen zijn doorgestreept

05-09-1866 No 81 roerende goederen, percelen met boekweit in Compascuum geveild en verkocht aan politiebediende Jan Kamping Roswinkel huurder Jozef Huizers Nieuw Dordrecht, landbouwer Jan Hendrik Robben Lindloh Koninkrijk Pruissen huurder Jozef Huizers, Jan Kamping huurder Harm Meijering Compascuum, landbouwer Anton Smits Lindloh huurder Harm Meijering, landbouwer Harm Frieling Roswinkel huurder Harm Meijering, landbouwer Geert Hendrik Feringa Hebelermeer huurder wijlen Berend Thier

10-09-1866 No 82 verkopers zijn ook in deze akte dezelfde 3 als 21-09-1864, wederom verkoop op stam staande boekweit, nieuwe namen als koper: arbeider Johan Herman Nieters Compascuum, arbeider Berend Zandman Compascuum, arbeider Harm Hendrik Hoofdvaart/Hoffard Compascuum, Jan Berend Schoenmakers

02-11-1866 No 93 houtkoper Geert Lamberts gemachtigd door meester Jan Albert Willinge Gratama procureur Assen verhuurt ruim 5 ha. grond aan landbouwer Harm Hein /Hendrik Kramer sectie J No 12, medehuurder landbouwer Jan Hendrik Arends Rütenbrock voor een periode van 10 opeenvolgende jaren, getuigen schoenmaker Hendrik Derks Emmen en winkelier Gerard Krikke Emmen

10-11-1866 No 99, 24-11-1866 No 103, 29-11-1866 No 107, 29-11-1866 No 108, 24-09-1867 No 68, 27-09-1867 No 69, 23-10-1867, vervolg 23-10-1867, 18 pagina's folio, verdeling van een deel van de marke van Noord en Zuid Barge over 25 eigenaren, elke lot is 10.000 gulden waard, met overzicht per lot van 'grootte water', 'grootte thans beboekweit wordende', 'grootte boekweit akkers nog niet met heide weer bewassen', 'grootte boekweit akkers met heide weer bewassen', 'grootte onbewerkt veen', 'totale grootte'. Een lot is een groep van 10-15 percelen. Eenheid is B R E: Bunders/hectare Roede/are Ellen/centiare. Bij elk lot hoort ook een aandeel in de Drentsche Kanaal Maatschappij.

27-10-1867 No 92, 10-11-1867 No 100, 13-11-1867 No 7830-12-1867 No 97, 04-09-1868 No 82,12-09-1868 No 84, 16-02-1869 No 19, 23-04-1869 No 52, 14-09-1869 N0 78, 06-09-1870 No 82, 09-09-1870 No 83, 06-10-1870 No 88, 09-09-1871 No 78, 22-12-1871 No 95, 27-01-1872 No 8,10-09-1872 No 73, 10-09-1872 No 74, 06-09-1873 No 61, 21-11-1873 No 78, 16-12-1873 No 84, 15-05-1874 No 58, 23-07-1874 No 79, 08-09-1874 No 90, 03-10-1874 No 102

20-02-1875 No 26 gemachtigden Gerard Heinrich Schnieders en Gerhard Herman Determan namens zo'n 43 boeren uit Lindloh en Schwartenberg en vervener Johannes van der Tuuk directeur NV het Emmer Compascuüm leggen vast dat de gemeente Groningen een kanaal graaft, incl. vervening en aanleg wegen in het aan Hannover afgestane deel van het Emmer-Compascuum. De duitse boeren stellen een strook veen van 150 m ter beschikking. Het kanaal moet jaarlijks minstens 50 m verlengd worden, etc.

10-03-1876 No 30, 31-08-1876 No 78, 10-06-1876 No 58, 16-06-1876 No 72 No 63, 15-09-1876 No 83

Map 150B: 1867-1905

9-4-1867, 11-4-1877 over Johann Heinrich Hoge en Gesina Adelheid Schomaker

10-12-1877, 12-9-1878, 2-12-1878, 12-7-1880, 28-7-1880 over Jan Berend Bruins' openbare verkoop
22-7-1881, 14-9-1884, 22-9-1884, 5-12-1884, 24-9-1885, 16-9-1887, 19-9-1893, 19-9-1895, 17-9-1896, 24-9-1897, 10-3-1898, 23-9-1898, 9-1-1899, 9-6-1901 Gerard Herman Kuhl (ondertekent als GH Koel), landbouwer te Hebelermeer, verkoopt aan Hendrik Speller, landbouwer te Barger-Compascuum, 3/8 deel van 8 ha 67 aren 84 centiaren in het Hebelermeerscheveen gemeente Emmen kadaster sectie I nummer 899 totaal 225 ha 41 aren 50 centiaren, getuigen Jan Wielens, logementhouder te Emmen en Gerrit van den Bosch bierhandelaar te Emmen
2-5-1902, 2-5-1902, 5-2-1903, 27-5-1903, 10-7-1903, 18-7-1903, 17-9-1903, 18-2-1904, 21-3-1904, 20-7-1905, 26-9-1905, 13-7-1905, 6-9-1904,

17-09-1883 publieke verkoop bij Klaas Poelman, kapper te Nieuw-Dordrecht, van op stam staande of gemaaide boekweit in het Smeulveen en Oosterveen van Willem Albert Scholte, fabrikant te Groningen, totaal 1069 gulden, kopers tevens wanbetalers van veenhuurpenningen:
Kornelis Kok te Smeulveen, Berend Muller te Oosterveld, Gerard Koop te Oosterveld, Jan Oosting te Angelsloo, Jan Lubbers te Angelsloo, Harm Harms te Emmen, Reinder Groenwold te Vastenow, Jan Harm Geerdes te Smeulveen, Harm Heller te Smeulveen, Jan Berend Bentlage en zoon te Compascuum, Hendrik Bos te Smeulveen, jan Harm Feringa te Smeulveen, Berend Hendrik Luttel te Compascuum, Jan Harm Scholte te Oosterveen, Jan Roelfes te Smeulveen, Bernardus Johannes Borghuis te Smeulveen, Bernard Schulting te Smeulveen, Herman Staal te Noordbarge, Berend Schot te Vastenow, Jan Lubbers, Warner? Hoving te Angelsloo, Thijs Bartels te Vastenov, Willem Hofman te Oosterveen, Roelof Boxem te Vastenow, Theodorus Veneker te Compascuum, Jan Kasper Heine te Compascuum, Harm Hendrik Loves te Oosterveen, Geert Harm Geerdes te Oosterveen, Hendrik Alers te Smeulveen, Willem Schulting te Smeulveen, Frans Klönne te Oosterveen, Harm Baks te Oosterveen, Jan Kramer te Oosterveen, Harm Kramer te Oosterveen, Johannes Lipholt te Oosterveen, Jan Geert Fenslage te Hebelermeer, Geert Heinrich Meijer te Hebelermeer, Jans de Jonge te Nieuw-Dordrecht, Reinder Groenewold te Vastenow, Gerrit Jan Kortering te Oosterveen, Roelof Mars? te Emmen, Pieter jalving te Nieuw-Dordrecht, Jan Dolfing.
Veel boeren worden met meerdere percelen genoemd, grootte en ligging van percelen worden niet expliciet aangeduid. Wat gebeurt hier eigenlijk, eigende de fabrikant zich de oogst toe omdat boeren de pacht niet konden betalen?
akte-notaris-oosting-1883-verkoop-boekweit-pagina-1
akte-notaris-oosting-1883-verkoop-boekweit-pagina-2
akte-notaris-oosting-1883-verkoop-boekweit-pagina-3
akte-notaris-oosting-1883-verkoop-boekweit-pagina-4
28-07-1904 Anna Helena Muller,, weduwe van Jan Berend Berends landbouwer te Bargercompascuum, Johan Bernard Berends, landbouwer, en Johan Bernard Scholte, landbouwer te Jipsingboermussel, gehuwd met Maria Gezina Berends, verkopen 2 percelen veen- en ondergrond en 8 percelen bouwland aan Johan Theodor Arling 1 perceel, Johannes Gerhardus Kramer 1 perceel, Jan Berend Muller, landbouwer te Roswinkel namens Anna Helena Muller 5 percelen, Johan Bernard Berends 2 percelen inclusief 1 arbeiderswoning, Jan Vos 1 perceel.

12-07-1900 openbare verkoop van vee, op wortel staande veldvruchten en roerende goederen van Klaas Muller, landbouwer te Roswinkel, zijn meerderjarige kinderen Jan Hendrik en Nicolaas en voogd van minderjarige kinderen Frans, Margaretha, Jan Berend, Aleida en Anna Helena Muller, opbrengst 2137 gulden.

17-07-1900 Verkoop 8 percelen bouwland inclusief 2 met keet en 1 met woning van: 1 Nicolaas Muller, voogd van zijn minderjarige kinderen Frans, margaretha, Jan Berend, Aleida en Anna Helena,
2 Klaas Muller, landbouwer te Roswinkel,
3 Jan Hendrik Muller, landbouwer te Roswinkel en
4 Harm Hendrik Greve, landbouwer te Bargercompascuum tevens toeziend voogd van de minderjarige kinderen van Nicolaas Muller, aan:
Johan Bernard Berends namens Anna Helena Muller, weduwe van Jan Berend Berends 7 percelen,
Jan Hendrik Muller 1 perceel

31-08-1900 publieke verkoop van op stam staande boekweit door Nicolaas Muller, voogd van zijn minderjarige kinderen, en zonen Klaas en Jan Hendrik Muller, opbrangst 525 gulden.
Trefwoorden
Aardrijkskunde, Barger-compascuum, Lindloh, Nw. dordrecht, Rutenbrock, Schwartenberg
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen