Titel
allerhande geschiedenis Barger-Compascuum
Auteur
 
Redacteur
JB Berens
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Klapper      
Pagina's
0
Meer info
-status animarum 1872, overgetypte lijst van pastoor Vroom

-een oudere versie van 'Over scholen in BC', later herschreven en opgenomen in boek Barger-Compascuum, hoofdstuk Over scholen in BC, door J.B. Berens

-correspondentie tussen hoofden der school H. v.d. Bosch 1870-1893, de Vries 1893-1897, Mathijssen 1898-1899, Jager 1900-1903, Mollema 1904, Dijkstra 1905, de commissie tot Wering van Schoolverzuim en het gemeentebestuur van Emmen, inclusief lijsten met schoolgaande kinderen, boekenlijst 1898

-eerste bewoners Barger-Compascuum 1-10
-fam. Pranger Heerlen
-artikel "Met p. Hyacinth Hermans den bekenden redacteur van 'de Maasbode' naar de binnenlandsche Missie in de venen van Drente, een reisverslag uit de twintiger jaren van een redacteur uit het westen naar het verre Barger Compascuum."
Uit het land van de turf, door p. Hyacinth Hermans o.p.
herpublicatie in 't Compas deel I 10-1987 en II 11-1987

-door J.B. Berens overgetypte versie van De bewoning van de rundeboorden, door J.B. Kuis

-door J.B. Berens overgetypte serie artikelen getiteld 'Uit onze historie' van F.A. (Anton) Dijck, gepubliceerd in 't Compas 1969-1971

-'Iets over de scholen in B.C., door J.B. Berens, herziene versie
-'Over de kerken in B.C.', door J.B. Berens, herziene versie
-'Over scholen in B.C.', door J.B. Berens, herziene versie
-'Historische artikelen in de Emmer-Courant', lijst met artikelen 1930-1936'
-'Verdeling van het Schwartenberger (Barger) Compascuum, volgens de akte van notaris Oosting in 1882, percelen van af het Noorden' 41 percelen m.v.v. aantal hectaren
-'Uit het Dienstbodenregister - Emmen', 1860-1918 met o.a. inschrijvingsdatum, 9 pagina's, serie 1-5
-'Uit de burgerlijke stand', aantekeningen, 1/2 pagina
-'Uit bevolkingsregister bewoners, begonnen voor 1900', aantekeningen, 8 pagina's
-'Nog enkele Compascumers uit het Bevolkingsregister, 1880?', aantekeningen, 21 pagina's, alfabetisch op achternaamnaam van hoofd van de huishouding
-'Uit de volgende serie boeken van het Bevolkingsregister', aantekeningen, 16 pagina's, alfabetisch op achternaamnaam van hoofd van de huishouding
-'Uit Bevolkingsregister - Vertrokken personen' aantekeningen, 48 pagina's, in 3 gesorteerde groepen
-'Uit Bevolkingsregister van Emmen, aantekeningen, 1 pagina
-'Uit Bevolkingsregister Emmen (zonder jaartal), aantekeningen, 30 pagina's
-'Gegevens van mensen die na 1900 in B.C. gewoond hebben, zoals ze te vinden zijn in het gemeentearchief van Emmen. Vooral onder de veenarbeiders is het verloop groot geweest. Ook het onderwijzend personeel heeft het vaak niet lang volgehouden.
Er is gezocht in de volgende registers:
1. het Dienstbodenregister
2. de Bevolkingsregisters (de laatste bijgewerkt tot 1918)
3. de Gezinskaarten (van mensen die hier in 1936 woonden of gewoond hadden en daarna op een andere plaats in Emmen woonden)', gesorteerd op vestigingsdatum 1899-1908, 2 pagina's
-40 pagina's 'Uit bevolkingsregister', 'Uit bevolkingsregister Emmen - 3e en 4e serie (?)', 'Uit bevolkingsregister - Vertrokken personen', alfabetisch op achternaam van hoofd van de huishouding
-'Lijst van inwoners van B.C. (onvolledig). Het zijn gezinnen die hier gewoond hebben tussen 1905 en 1925 (ongeveer). Daardoor kan het voorkomen dat meerdere personen op 1 nummer vermeld zijn, of dat een familie op meerdere nummers woonde. Er was veel verloop. De meeste gezinnen zijn vertrokken, meestal naar Twente, Limburg, Eindhoven, veenkolonieen in Duitsland en Barger-Oosterveld', lijst met hoofden der huishouding genummerd 1-296, deze nummers corresponderen met IB# (Inwoner Bargercompas) in overzicht 'Uit bevolkingsregister - Vertrokken personen'
Trefwoorden
Aardrijkskunde, Barger-compascuum, Katholicisme, Onderwijs, Streekgeschiedenis
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen