Titel
allerhande akten en correspondentie fam. Wilken
Auteur
 
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Klapper      
Pagina's
0
Meer info
- inhoudsopgave van deze map door J.B. Berens
- index krantenknipsels alfabetisch op plaatsnaam en op onderwerp
- 1876 Berens versus Hartmann
- 1883 akte: aankomsttitel van een windkorenmolen met behuizing en grond van J.H. Westen aan J.B. Wilken
- briefje advocaat v Holthe tot Echten aan J.B. Wilken
-1875 vergunning door B&W Emmen aan J.H. Westen voor bouw windkorenmolen en bakkerij, bijlage 3 is plattegrond vd molen
- 1891 akte: lening van Jantien Lamberts-Rabbers en Lammina Lamberts-Hoving aan J.B. Wilken
- 1891 hypotheekakte van Nederlandsche Hypotheekbank, Veendam aan J.B. Wilken
- 1892 rekening van F. Bergmann, Mühlen und maschinenbauer, Altharen aan J.B. Wilken
- 22-10-1892 felicitaties van kinderen Wilken en neef J.B. Wilken aan J.B.Wilken en A.A. WIlken Nögel t.g.v. hun 25-huwelijk
- 1892 akte: lening van J.G. Heeres aan J.B. Wilken
- 1894 akte van aandeel in de Bataafsche Brandwaarborg-maatschappij van J.B. Wilken
- 1896 akte: borgstelling van J.B. Wilken en A.M. Borker-Amel voor betaling van huur voor de molen door H. Borker
- 1899 ontvangstbewijs i.v.m. verkoop veengrond in het Barger-Compascuum van J.B. Wilken en wed. Berens-Muller aan G. Valke, B.H. Bölle en J.B. Robben in Hebelermeer
- 1901 akte: schuldbekentenis van H.H. Borker, Musselkanaal, aan J.B. Wilken
- 1902 idem
- 1915 aanslagbiljet voor J.B. Wilken i.v.m. personele belasting gemeente Emmen
- 1906 schuldbekentenis van J.B. Wilken aan B. Gebbeken
- 1914 aanslagbiljet voor J.B. Wilken aan Waterschap Barger-Compascum
- 1908 schuldbekentenis van J.B. Wilken aan R. Vos, Assen
- 1915 uittreksel Kadaster gemeente Emmen met percelen in Compascuum en Runde streng en beekveen J.B. Wilken, uitgegeven op verzoek van de Nederlandsche
Hypotheekbank, Assen
- 1895 brief van J. v. Holthe tot Echten - Nw. Amsterdam aan het bestuur van het waterschap Barger-Compascuum, ter rondzending aan de heren Tonkens - Hoogeveen, Overmeer - Leeuwarden, Vroom - Deventer, Hiddingh - Assen, Wilken- Barger-Compascuum over voorstel aanleg hoofdkanaal, hoofdwijk grens, verbindingswijken en plaatswijken in Barger-Compascuum
- 1917 huurcontract veenplaat 32, huurder R. Koel, verhuurder J.B. Wilken
- 1921-1923 aanbesteding bouw nieuw café in 3 percelen: 1) timmer- metselvoeg- en stucadoorswerk, 2) koperslagers-, zink- en mastiekwerken, 3) glas-, verf- en behangerswerk, architect R. Kliphuis, aanbesteder J.B. Wilken, aannemers 1) G.J. Schutten - Emmer-Compascuum, 2) Rottinghuis - Delfzijl
- 1921 invoerbewijs meubilair uit Duitsland, getekend door J.G. Wilken - Barger-Oosterveen
- 1922 aanslagbiljet inkomstenbelasting aan J.B. Wilken
- 1922 nota voor j.B. Wilken van Gebr. Lubbers, handel in bouwmaterialen Barger-Compascuum
- 1923 aanmaning van B&W Emmen aan J.B. Wilken over sorting bijdragen aanleg weg
- 1923 verkoop veenplaats van J. Velema aan J.B. Wilken
- 1925 'bewijs van ontslag' uit dienst van J.G. Wilken
- 1927 G.A. Meijer, belastingconsulent - Emmen stuurt vanuit Brussel 20 boekjes met het verzoek aan J.B. Wilken ze te verspreiden via z'n café
- 1926 boekje A5 24p. G.A. Meijer citeert burgemeester G. Kootstra - Emmen 'Hier sta ik, ik kan 't nòg anders' die het Raadsbesluit van 30-03-1926 vervalste, 'De Nederlandsche Dreijfuszaak of de De Veenkoloniale Millioenenflesschentrekkerij' aanklacht tegen burgemeester Kootstra. 7-10-1925 besliste de gemeenteraad van Emmen dat de verkoop van veenputten geen bedrijf was en dat daarmee de verkoopsom onbelast was. Ook al ging dit besluit lijnrecht in tegen beslissingen van Gedeputeerde Staten/Raad van Beroep/Arresten vd Hoge Raad en wensen van Afd. Directe belastingen van het Ministerie van Financiën. Kootstra (die 7-10-1925 afwezig was) bracht dit besluit opnieuw in stemming 30-03-1926, hij berichtte Meijer vervolgens dat het besluit van 7-10-1925 ingetrokken was en besloten was de belastingaanslagen te handhaven.
- 1928 nota van het Kantoor van het recht van Successie - Emmen, i.v.m. nalatenschap J.B. Wilken
- 1956 verkoop van grond en schuur van A.A. Wilken aan St. Aole Compas
- 1935-1958 brandverzekering 'Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, speciaal voor molenaars' A.A. Wilken
- 1934 polis 'Storm-Risico' verzekering tegen stormschade - Zutphen
- 1876 akte: aankoop deel veenplaats 27 Barger-Compascuum door J.B. Wilken, notaris A.W. v. Holthe tot Echten - Assen
- 1880 akte: directie Deventer Veen Maatschappij machtigt J.B. Wilken pacht te innen
- 1923 resp. 1928 diverse brieven met felicitaties aan J.B. Wilken, i.v.m. 50 resp. 55 jarig kerkmeesterschap
- 1928 brieven aan fam. Wilken i.v.m. overlijden J.B. Wilken
- overlijdensbericht:
1931 pastoor Groothuis - Enschede
1956 M. Margaretha Snijders-Lampen Heerlerheide
1931 J. Berend Feringa - den Haag
1949 Maria Krukkert, huishoudster pastoor Savenije - Apeldoorn
1949 Michiel Soesbergen - Terborg
1961 Bernhard G. Wilken Barger-Compascuum
1965 Gezina Berens
1968 A. Maria Suelmann-Hoffmann
1972 Anna Mensen-Nieters
- 1935 plattegrond café J.G. Wilken op overtrekpapier met stempel aannemer L. Lubbers Barger-Compascuum
- 1940 arbeidskaart M. Katharina Rolfes-Bruns
- 1930 Bijvoegsel tot de Ned. Staatscourant van 25 en 26 april 1930 no. 80 no 531 over Boerenleenbank in Barger-Compascuum
- kieslijst parochianen om vertegenwoordigers in de parochieraad te kiezen: Postweg westelijk vanaf de Dam, Pastoor vroomstraat, Th. de Klaverstraat, v.d. Boschstraat, Berkenrode, Willem Albertsvaart,jaar onbekend
- 1926 akte: verkoop grond in Roswinkel en in Barger-Compascuum van J.T. Arling - Lindloh aan J.H. Robben - Lindloh met hypothecaire vorderingen t.l.v. R. Teiken en B.G. Wilken
- 1914 aanslagbiljet van het Waterschap aan G. Mensen
- 1926 programmaboekje 50 jarig priesterfeest pastoor Groothuis - Enschede
- 1891-1916 ontvangstbewijzen en rekeningen notariskantoor Vroom - Stadskanaal, hout- steen en ijzerhandel Pragt, deurwaarder Kreulen - Odoorn, hout- steen en ijzerhandel Postma aan wed. Berens-Müller en J.B. Berens
- 1928 kwestie Wilken - pastoor Schweigmann
- 1930 correspondentie L. Weber over transformatorhuisje

etc... zie inhoudsopgave
Trefwoorden
Aardrijkskunde, Barger-compascuum, Fam. wilken, Gemeente emmen, Streekgeschiedenis
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen