Titel
geschiedenis Barger-Compascuum
Auteur
J.B. Kuis
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Schrift      
Pagina's
0
Meer info
bewoners van Rutenbrock per plaats in 1798 1831 1910 1938, Lindloh Wesuwerkant, Lindloh Rutenbrocker kant, Schwartenberg, Hahnentange, Altenschloot, Barenfleer, Rutenbrock, zie ook #135

overzicht 12 pastoors Nieuw Schoonebeek
beschrijving van 7 akten:
1860 Barger boeren o.a. Lucas Rabbers verkopen deel van hun marke, het Barger Compas aan Hiddigh
1860 Hiddingh maakt medekopers bekend
1863 grondverkoop Hiddingh verkoper, Willinge Gratama koper
1863 scheidingsakte waarin o.a. strook langs de grens afgestaan wordt aan Hannoverianen
1864 bekrachtiging vorige akte
1866 plan van aanleg Barger-Compascuum: wegen, bruggen en pompen, sloten en raaien, indeling in 4 groepen kavels, elke groep was evenveel waard, door loting is elke groep toegewezen aan de eigenaren Gratama, Hiddingh, Oldenhuis Tonckens, fam. Holte tot Echten
1888 wijziging van plan van aanleg

Rogge, aardappelen en haver werden meestal alleen voor eigen gebruik verbouwd. Rundvee en schapen werden in hoofdzaak om de mest gehouden en er werd geregeld veenplaggen, slootaarde of zand als strooisel gebruikt, om maar veel stalmest te krijgen. Natuurlijke weidegrond was er weinig. Ook moesten deze goed met kompost of stalmest bemest worden, die zo nodig was voor het bouwland. Door droogte en natte, vorst en hagelslag gaf het vaak misoogsten, zodat er rundvee moest verkocht worden. Veel kleine en financieel zwakkere kolonisten kwamen zo in schulden dat zij 'snachts huis en hof verlieten, om zich in naburige Hollandse veengebieden te vestigen. Zo was de toestand in de tijd van 1860-1870.

inlegvel http://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/img/plattegrond_bewoning_maatschappij_1925-1930_kuis.jpg plattegrond bewoning maatschappij 1925-1930, JB Kuis, datering op basis van datum overlijden Jan Rolfes 1923, Anna Catharina Bos 1950, Ludolf de Groot 1932
plattegrond_het_oude_centrum_van_bargercompascuum_jb_kuis
Trefwoorden
Aardrijkskunde, Emsland, Genealogie, Rutenbrock, Streekgeschiedenis, Barger-compascuum, Plattegrond
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen