Titel
Stukken betreffende de verbinding van de Drentsche kanalen onderling, en met de Eems
Auteur
Willinge Gratama
Redacteur
 
Uitgever Jaar
Assen, Willinge Gratama, 1872 1872
Bron
 
Doctype
Boekje      
Pagina's
85
Meer info
jaar: 1872
inlegvel: Historisch overzicht van de aanleg der veenkanalen in Noord-Nederland, bijlage 2

Inleiding
"Nadat de heer Minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van 11 mei 1870, goedgevonden had om, nopens de verbinding der Drentsche Kanalen onderling en met de Eems, het gevoelen van Belanghebbenden te vernemen, werden gemachtigden uit hun midden, onder voorzitterschap van den Hoofd-Ingenieur, daartoe tot eene Commissie vereenigd.
Die Commissie bragt haar verslag uit onder dagteekening van 17 Oktober 1871.
Bij brief van 11 Mei 1872 deelden Gedeputeerde Staten aan de Commissie mede, zoowel het geleidend schrijven, waarmede dat College het verslag der Commissie aan den heer Minister had overgelegd, als de beschikking die de heer Minister had genomen.
De Commissie heeft op een en ander bij brief van 1 Junij 1872 geantwoord.
Van al de bedoelde stukken wordt hieracher een afdruk gegeven."
Trefwoorden
Aardrijkskunde, Streekgeschiedenis
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen