Titel
Van alles wat 1983-1988
Auteur
redactie, knipsels geselecteerd door J.B.Berens
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
Nieuwsblad vh Noorden, Gezinsbode, De Grens, Zuidoosthoeker, Emmer Courant, De Telegraaf, De Gelderlander, Dorpskrant
Doctype
Krantenknipsels      
Pagina's
0
Meer info
-Geschiedenis luchtoorlog in 'Gevleugeld Verleden', rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-Katholieke parochie van Wehe-den Hoorn 250 jaar, door Blikvanger, foto's: Wladimir van der Burgh
-Drentse kroniek van het bevrijdingsjaar, boekbespreking auteur mr GA bontekoe uitgeverij Van Gorcum en Comp Assen, door Blikvanger
-School 100 jaar: Roswinkel viert feest
-Verzet Schoonebeek greep 40 jaar geleden in, Schietpartij in gemeentehuis kostte 3 levens, door Harrie Timmerman
-'Drenthe tussen twist en vrede', 1979, auteur drs HMJ Tromp, eerste deel in serie 'Drenthe Historische Studiën', 7de deel 1983, door Blikvanger
-De verdwenen steen van Munnikemoer: Verval deinst niet voor grenspalen terug, foto: Gerrit Boer
-Rabenhaubt als drost van Drenthe, door Blikvanger
-De knokploeg van Noord-Drenthe, boekbespreking, auteur S "Gerrit" Schoon, door Blikvanger
-Markant punt, over de brug bij Santing Zwartemeer tijdens WOI, foto: B Vos
-Morgen opening van verbouwd complex in Klazienaveen: Nieuw begin voor hotel van Dijk door gebroeders Cramer, over dancing Papillon, hotel Van Dijk, bedrijfsleider Johan Cramer en directeur Herman Cramer
-Turfveredeling, over turfcokes van fa SK Gorter Roodeschool in Emmerhout
-foto: L Jakobs, aardappelkrabbersploeg van H de Roo Zwartemeer 1938
-foto: 'Jan de Grote uit Nieuw-Dordrecht neemt het er even van. Meestal werd er tijdens de schaft thee gedronken. Deze foto is uit 1957'
-Inventarisatie bij herinrichting: Veenkoloniën waren 8000 jaar geleden al bewoond, door Marja Sol, foto: 'De heer HA Groenendijk bij de bewijzen van de vroegere bewoners van de Veenkoloniën'
-'Grensgeschil Coevorden Bentheim over de galg', over artikel van LH van Schelt in Ons Waardeel, tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging, vereniging voor geschiedenis en genealogie, door Blikvanger
-'Zusterorde droeg steentje bij tot ontwikkeling Klazienaveen', rubriek Emmer Courante Zaken, door Marlis de Raden, over congregatie Onze Lieve Vrouw vh Heilige Hart en zuster Ida die lesgaf aan de RK huishoudschool Tabita, foto: 'Zuster Ida, nu gepensioneerd, voor het klooster waar ze jarenlang werkte. Zij en de andere zusters van de orde droegen een steentje bij tot de vooruitgang van Klazienaveen'
-De geschiedenis van de joden in Groningen, boekbespreking 'De Folkingestraat Synagoge' uitgegeven door gelijknamige stichting, foto's: 'De Folkingestraat in Groningen omstreeks 1925, een gezellige sfeervolle straat, waar tientallen kleine neringdoenden hun bedrijf uitoefenden', 'De joodse toneelvereniging "Voor ons plezier"' door Blikvanger
-foto: 'Klazienaveense veenarbeiders voor de persmachine van B Sloots (1935)'
-Unieke muurschilderingen in Groningse boerderij, foto: 'Liefst 7 van deze bijbelse muurschilderingen zijn er in de boerderij in De Maten te vinden. Johan Deiman wordt ondersteund door zijn huishoudster, Rechts: zus Gebine Deiman "Wij hebben er nooit bij stil gestaan dat ze zo bijzonder zijn"', ter info: geschilderd door oudoom Cloppenburg 1899, door Henk de Koning
-Eindelijk officiële waardering voor inzet in oorlogsjaren: Mevrouw LA Moorlag onderscheiden, foto: 'De 84-jarige mw Moorlag-Wolters, die bijna nog het verzetsherdenkingskruis misliep vanwege een naamsverwisseling. Inmiddels heeft ze het kruis en de oorkonde overhandigd gekregen door burgemeester Ouwerkerk'
-foto: 'Een prachtige familiefoto uit het album van E Kleine uit Klazienaveen' 1937
-Vergane verveningsglorie, door Blikvanger, foto's: Jan Anninga, Weiteveen en Zwartemeer
-Het bruine goud; verhaal van veen en turfgravers, boekbespreking 'Het bruine goud' auteur Sietse vd Hoek uitgever Elsevier Amsterdam, door Blikvanger
-Jannes Jagt geboren op Nieuwjaarsdag 1900: 'Onmenselijk van het werk vroeger niet', door Jan Wierenga, foto: 'Jannes Jagt op de praatstoel in zijn woning in Klazienaveen'
-40 Jaar geleden brak de hel los in Klazienaveen: 7 Doden bij bombardement Purit-fabriek, door Gert vd Veen, foto: 'Voor zover bekend is dit de enige foto van de Purit-fabriek, gemaakt op de dag van het bombardement. Achter deze zwaar beschadigde gevels was de ravage groot en verloren 7 mannen het leven'
-foto: J Ottens, 'Een oude foto uit 1955 van mannen werkzaam bij de Maatschappij Klazienaveen', o.a. Klaas de Jonge
-Nieuw schoolgebouw in centrum Barger-Oosterveld grote wens: O.L. School "Op 't Veld" viert feest, boekbespreking: '75 Jaar O.L.S. Barger-Oosterveld', auteur: schoolhoofd F Strootman, 'foto: 'Een oude foto van de o.l.s. 18 uit 1952'
-Getuigenissen oorlogsleed vlak achter onze oostgrens, door Harm Reinders, over symposium 'Die Emslandlager in Vergangenheit und Gegenwart' in Papenburg en 2 boeken: 'Die Moorsoldaten' auteur W langhoff en 'Hölle im Moor' van Willy Perk, foto's: Harm Reinders, 'De muur met talrijke namen van oorlogsslachtoffers op het kerkhof van Versen. Op de foto rechts een gedenksteen met namen van gevallenen op het kerkhof in Gross Fullen'
-Beeld van oorlog en bevrijding in Drenthe, over aprilnummer van Ons Waardeel (tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging) en bevrijdingsnummer vh provinciaal maandblad Drenthe april 1985, door Blikvanger
-'Na jarenlang bronnenonderzoek handboek Drentse geschiedenis', boekbespreking 'Geschiedenis van Drenthe', 12 auteurs, voorzitter redactiecommissie dr J Heringa, uitgeverij Boom Meppel, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
http://www.duijvenberg.nl/Maarten/Gras&DuijvendakoverHeringa.pdf
-Jubileum van gebroeders Arling bij Enka: Een eeuw trouwe dienst, door Annelies Straver, foto: 'Willem, Theo en Herman Arling'
-foto: mw Beukers, 'Een oude foto vd RK-school in Klazienaveen omstreeks 1925-1930'
-Resteert een moeras reservaat Bargerveen: Alle turf is op, door Hans Lehr, aan het woord schipper R Berends, directeur H Mulder van A Veldkamp bv Erica en districtambtenaar natuurbehoud van Staatsbosbeheer Rob Zandstra, foto: 'R Zandstra en H Mulder bij een van de allerlaatste Nederlandse stapels turf'
-'Welvaart van Roelof van Echten was de basis voor zijn politiek gedrag', over artikel uit serie door historici/leraren Jan van Dijk en Willem Foorthuis in maandblad Drenthe uitgave van Het Drents genootschap, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-'Trekarbeid in Drenthe in 19e eeuw', foto's: 'Een plaggenhut, afgebeeld in "Het veen, natuurlijk en menselijk moeras" van Wil Casparie e.a., Assen, 1980', 'Het leven van de mensen in het veengebied was uiterst primitief', rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger, Nieuwsblad vh Noorden
-foto: Johan Herman Falke
-foto's: dhr Van Dijk Zwartemeer: Hotel Cafe Klazienaveen Zuid. Weduwe P. Stukje, veenwerkers in jaren 30 in Schöninghsdorf, wiekgraversploeg Witteveen, rubriek Grepen uit het verleden, Gezinsbode
-'Toeval is het geluk van de verzamelaar', over Jans Brands, door Cor Rodenburg, foto's: Eisse Folkers
-'Wandeling door het oude Ter Apel', boekbespreking 'Ter Apel daar en toen' auteur D Wolf, uitgegeven door drukkerij Roorda Stadskanaal, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-Een katholieke enclave in het veen, door Paul Mulder, over Steenwijksmoer, gemeente Coevorden, rubriek Alweer Maandag
-foto: H Peters Erica, schoolfoto vd R.K. school uit Zwartemeer 1939/1940, o.a. schoolhoofd Tijdhof
-'De oorlog', door mw Ten Hoor-Verdonk, vroedvrouw, bron: de Dorpskrant 13-1-1987
"De Oorlog
Er stortte 'snachts weer een Engels vliegtuig neer, aangeschoten door Duitse jagers. Als vroedvrouw mocht ik alleen over straat, dus ging ik kijken of ik de jongens, die meestal erg verbrand waren, kon helpen. Op mijn fiets, in het pikkedinker, verbandtas, water, zaklantaarn en daarna naar de Westrawijk, bij de witte huisjes aan het van Echtenskanaal. Drie jongens vond ik dood, maar de vierde, hoewel ernstig verbrand, leefde nog. Hij vroeg direct naar zijn kameraden. Ik vertelde hem niet dat ze dood waren. Een verbrand mens heeft altijd veel dorst, en gelukkig had ik een fles water bij me. Toen vertelde hij dat zijn vrouw voor al deze jongens zorgde en dat ze drie maanden zwanger was. Gelukkig verstond ik het engels goed en wilde hem te drinken geven, maar meteen stond er één van de Deutsche Jugend, een jonge Duitse soldaat achter me, die het niet toestond. Zij maken alles dood en kapot bij ons', zei hij, 'en deze zal ook dood.' Meteen zette hij z'n geweer onder mijn kin en de vinger aan de trekker, om een schot dwars door mijn hoofd te jagen als ik de piloot toch wat te drinken gaf. De engelse piloot zag alleen de fles water en trok mij steeds aan de mouw. Ik zat in een moeilijk parket maar kreeg in m'n doodsangst toch wijsheid. Ik keek de duitse jongen aan, zo'n jochie van een jaar of zestien, zeventien, en zei tegen hem, wijzende op de engelse piloot: 'Dit zijn onze vrienden, die komen ons bevrijden, maar jullie zijn onze vijanden, want je bent ons land maar zo binnengevallen. Maar niettemin als jij daar zo had gelegen, verbrand en gewond, zou ik jou ook helpen zo goed ik kon.' 'Meent u dat?', vroeg hij en trok zijn geweer weg. Ik gaf de Engelsman te drinken, eerst dronk hij wel, maar het ging steeds moeilijker. Zijn pols voelende, wist ik, dat hij ging sterven. Ik bleef bij hem tot hij was gestorven. Hij werd gekist en rust nu op het kerkhof van Nieuw-Dordrecht. Anderen zorgden hier voor eem mooie rustplaats voor al die piloten die hier in de omgeving vielen.
Elk jaar herdenken we ze met bloemen en stilte bij hun graven. Voor een paar jaar kwam ook de vrouw over van die piloot, voor de onthulling van het monument. Ze werd aan mij voorgesteld en ze zei: 'Hoe weet ik nu dat het mijn man was die in uw arm stierf'. Nu, zei ik, hij heeft me verteld dat u voor het bataljon zorgde en dat u drie maanden zwanger was, enz. Toen greep ze mijn arm waar haar man in gestorven was en kuste die van onder tot boven. Een ontroerend ogenblik. Ze is later nog meer bij me geweest en bracht een prachtig schaaltje voor me mee. Ook één van m'n dierbaarste herinneringen.
Jaren later heb ik zijn broers en familie ontmoet, die me nu nog met Kerstmis de prachtigste kaarten sturen als dank."

-'In Barger-Oosterveld al 80 jaar Gerardus-Majella-verering', door Blikvanger, foto's: PJ Margry ontleend aan Ons Waardeel
-foto: J Jansen Barger-Oosterveld, o.a. accordeonspeler Berend Gers
-foto: J Jansen, groep tijdens oogsten
-Kloosterweg in Emmercompas loopt dood op 'levende' grens, serie 'Op zoek naar het einde (2)', door Paul Mulder, foto: Henk Benting
-Jaap van Brummelen (83) verruilt Drenthe voor Noord-Holland, 'Ik zal ook daar m'n draai wel weer vinden', o.a. oud-schoolhoofd Barger-Compascuum, oud-directeur ULO Emmer-Compascuum en ULO Allee Emmen, door Henk Hempen, foto: Sanne-Paul Benting
-'Willibrordus-parochie viert 200-jarig bestaan: Beelden even terug in Coevorder kerk', door Harrie Timmerman, foto's: Henk Benting
-'Oud document van de kanunnink Hermannus ten Broeke "vertaald"', 'Kerkdocument in Steenwijk vermeldt naam gemeente: Emmen voor het eerst in 1139 genoemd', aan het woord gemeentearchivaris Daan Breukhoven, door Pieter Taffijn, foto Henk Benting
-Dorp weg voor granaten, over Wahn
-Historie van katholiek Coevorden vastgelegd, boekbespreking 'De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk' auteurs de heren JGM Stroeve en RM Veldhuizen, rubriek Rondblik, door Blikvanger
-'Kohier toont aan: Vervener was vroeger "goeie" voor belasting', aan het woord ir AJ Manting, rubriek Rondblik, door Blikvanger
-'Ach lieve tijd', over bijdrage van dr G Groenhuis aan serie Ach lieve tijd, door W. de Weerd, em.pred., Emmen
-'Oud-notaris houdt zich bezig met geschiedenis van zijn dorp: Nieuw-Amsterdam wellicht 135 jaar geleden ontstaan', foto: 'Heerma van Voss voor zijn huis "La Paix" aan de Zijtak in Nieuw-Amsterdam, eens eigendom van de vervenersfamilie Dommers'
Trefwoorden
Assen, Groningen, Roswinkel, Woii, Coevorden, Drenthe, Emmen, Jodendom, Katholicisme, Klazienaveen, Streekgeschiedenis, Ter apel, Zwartemeer, Barger-oosterveld, Emmer-compascuum, Maten, Emsland
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen