Titel
Van alles wat 1983-1988
Auteur
redactie, knipsels geselecteerd door JB Berens
Uitgever
 
Bron
Nieuwsblad vh Noorden, Gezinsbode, De Grens, Zuidoosthoeker, Emmer Courant, De Telegraaf, De Gelderlander, Dorpskrant
Doctype
Krantenknipsels      
Catalogusnummer
379
Meer info
-Geschiedenis luchtoorlog in 'Gevleugeld Verleden', rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-Katholieke parochie van Wehe-den Hoorn 250 jaar, door Blikvanger, foto's: Wladimir van der Burgh
-Drentse kroniek van het bevrijdingsjaar, boekbespreking auteur mr GA bontekoe uitgeverij Van Gorcum en Comp Assen, door Blikvanger
-School 100 jaar: Roswinkel viert feest
-Verzet Schoonebeek greep 40 jaar geleden in, Schietpartij in gemeentehuis kostte 3 levens, door Harrie Timmerman
-'Drenthe tussen twist en vrede', 1979, auteur drs HMJ Tromp, eerste deel in serie 'Drenthe Historische Studiën', 7de deel 1983, door Blikvanger
-De verdwenen steen van Munnikemoer: Verval deinst niet voor grenspalen terug, foto: Gerrit Boer
-Rabenhaubt als drost van Drenthe, door Blikvanger
-De knokploeg van Noord-Drenthe, boekbespreking, auteur S "Gerrit" Schoon, door Blikvanger
-Markant punt, over de brug bij Santing Zwartemeer tijdens WOI, foto: B Vos
-Morgen opening van verbouwd complex in Klazienaveen: Nieuw begin voor hotel van Dijk door gebroeders Cramer, over dancing Papillon, hotel Van Dijk, bedrijfsleider Johan Cramer en directeur Herman Cramer
-Turfveredeling, over turfcokes van fa SK Gorter Roodeschool in Emmerhout
-foto: L Jakobs, aardappelkrabbersploeg van H de Roo Zwartemeer 1938
-foto: 'Jan de Grote uit Nieuw-Dordrecht neemt het er even van. Meestal werd er tijdens de schaft thee gedronken. Deze foto is uit 1957'
-Inventarisatie bij herinrichting: Veenkoloniën waren 8000 jaar geleden al bewoond, door Marja Sol, foto: 'De heer HA Groenendijk bij de bewijzen van de vroegere bewoners van de Veenkoloniën'
-'Grensgeschil Coevorden Bentheim over de galg', over artikel van LH van Schelt in Ons Waardeel, tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging, vereniging voor geschiedenis en genealogie, door Blikvanger
-'Zusterorde droeg steentje bij tot ontwikkeling Klazienaveen', rubriek Emmer Courante Zaken, door Marlis de Raden, over congregatie Onze Lieve Vrouw vh Heilige Hart en zuster Ida die lesgaf aan de RK huishoudschool Tabita, foto: 'Zuster Ida, nu gepensioneerd, voor het klooster waar ze jarenlang werkte. Zij en de andere zusters van de orde droegen een steentje bij tot de vooruitgang van Klazienaveen'
-De geschiedenis van de joden in Groningen, boekbespreking 'De Folkingestraat Synagoge' uitgegeven door gelijknamige stichting, foto's: 'De Folkingestraat in Groningen omstreeks 1925, een gezellige sfeervolle straat, waar tientallen kleine neringdoenden hun bedrijf uitoefenden', 'De joodse toneelvereniging "Voor ons plezier"' door Blikvanger
-foto: 'Klazienaveense veenarbeiders voor de persmachine van B Sloots (1935)'
-Unieke muurschilderingen in Groningse boerderij, foto: 'Liefst 7 van deze bijbelse muurschilderingen zijn er in de boerderij in De Maten te vinden. Johan Deiman wordt ondersteund door zijn huishoudster, Rechts: zus Gebine Deiman "Wij hebben er nooit bij stil gestaan dat ze zo bijzonder zijn"', ter info: geschilderd door oudoom Cloppenburg 1899, door Henk de Koning
-Eindelijk officiële waardering voor inzet in oorlogsjaren: Mevrouw LA Moorlag onderscheiden, foto: 'De 84-jarige mw Moorlag-Wolters, die bijna nog het verzetsherdenkingskruis misliep vanwege een naamsverwisseling. Inmiddels heeft ze het kruis en de oorkonde overhandigd gekregen door burgemeester Ouwerkerk'
-foto: 'Een prachtige familiefoto uit het album van E Kleine uit Klazienaveen' 1937
-Vergane verveningsglorie, door Blikvanger, foto's: Jan Anninga, Weiteveen en Zwartemeer
-Het bruine goud; verhaal van veen en turfgravers, boekbespreking 'Het bruine goud' auteur Sietse vd Hoek uitgever Elsevier Amsterdam, door Blikvanger
-Jannes Jagt geboren op Nieuwjaarsdag 1900: 'Onmenselijk van het werk vroeger niet', door Jan Wierenga, foto: 'Jannes Jagt op de praatstoel in zijn woning in Klazienaveen'
-40 Jaar geleden brak de hel los in Klazienaveen: 7 Doden bij bombardement Purit-fabriek, door Gert vd Veen, foto: 'Voor zover bekend is dit de enige foto van de Purit-fabriek, gemaakt op de dag van het bombardement. Achter deze zwaar beschadigde gevels was de ravage groot en verloren 7 mannen het leven'
-foto: J Ottens, 'Een oude foto uit 1955 van mannen werkzaam bij de Maatschappij Klazienaveen', o.a. Klaas de Jonge
-Nieuw schoolgebouw in centrum Barger-Oosterveld grote wens: O.L. School "Op 't Veld" viert feest, boekbespreking: '75 Jaar O.L.S. Barger-Oosterveld', auteur: schoolhoofd F Strootman, 'foto: 'Een oude foto van de o.l.s. 18 uit 1952'
-Getuigenissen oorlogsleed vlak achter onze oostgrens, door Harm Reinders, over symposium 'Die Emslandlager in Vergangenheit und Gegenwart' in Papenburg en 2 boeken: 'Die Moorsoldaten' auteur W langhoff en 'Hölle im Moor' van Willy Perk, foto's: Harm Reinders, 'De muur met talrijke namen van oorlogsslachtoffers op het kerkhof van Versen. Op de foto rechts een gedenksteen met namen van gevallenen op het kerkhof in Gross Fullen'
-Beeld van oorlog en bevrijding in Drenthe, over aprilnummer van Ons Waardeel (tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging) en bevrijdingsnummer vh provinciaal maandblad Drenthe april 1985, door Blikvanger
-'Na jarenlang bronnenonderzoek handboek Drentse geschiedenis', boekbespreking 'Geschiedenis van Drenthe', 12 auteurs, voorzitter redactiecommissie dr J Heringa, uitgeverij Boom Meppel, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
http://www.duijvenberg.nl/Maarten/Gras&DuijvendakoverHeringa.pdf
-Jubileum van gebroeders Arling bij Enka: Een eeuw trouwe dienst, door Annelies Straver, foto: 'Willem, Theo en Herman Arling'
-foto: mw Beukers, 'Een oude foto vd RK-school in Klazienaveen omstreeks 1925-1930'
-Resteert een moeras reservaat Bargerveen: Alle turf is op, door Hans Lehr, aan het woord schipper R Berends, directeur H Mulder van A Veldkamp bv Erica en districtambtenaar natuurbehoud van Staatsbosbeheer Rob Zandstra, foto: 'R Zandstra en H Mulder bij een van de allerlaatste Nederlandse stapels turf'
-'Welvaart van Roelof van Echten was de basis voor zijn politiek gedrag', over artikel uit serie door historici/leraren Jan van Dijk en Willem Foorthuis in maandblad Drenthe uitgave van Het Drents genootschap, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-'Trekarbeid in Drenthe in 19e eeuw', foto's: 'Een plaggenhut, afgebeeld in "Het veen, natuurlijk en menselijk moeras" van Wil Casparie e.a., Assen, 1980', 'Het leven van de mensen in het veengebied was uiterst primitief', rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger, Nieuwsblad vh Noorden
-foto: Johan Herman Falke
-foto's: dhr Van Dijk Zwartemeer: Hotel Cafe Klazienaveen Zuid. Weduwe P. Stukje, veenwerkers in jaren 30 in Schöninghsdorf, wiekgraversploeg Witteveen, rubriek Grepen uit het verleden, Gezinsbode
-'Toeval is het geluk van de verzamelaar', over Jans Brands, door Cor Rodenburg, foto's: Eisse Folkers
-'Wandeling door het oude Ter Apel', boekbespreking 'Ter Apel daar en toen' auteur D Wolf, uitgegeven door drukkerij Roorda Stadskanaal, rubriek Noorder Rondblik, door Blikvanger
-Een katholieke enclave in het veen, door Paul Mulder, over Steenwijksmoer, gemeente Coevorden, rubriek Alweer Maandag
-foto: H Peters Erica, schoolfoto vd R.K. school uit Zwartemeer 1939/1940, o.a. schoolhoofd Tijdhof
-'De oorlog', door mw Ten Hoor-Verdonk, vroedvrouw
-'In Barger-Oosterveld al 80 jaar Gerardus-Majella-verering', door Blikvanger, foto's: PJ Margry ontleend aan Ons Waardeel
-foto: J Jansen Barger-Oosterveld, o.a. accordeonspeler Berend Gers
-foto: J Jansen, groep tijdens oogsten
-Kloosterweg in Emmercompas loopt dood op 'levende' grens, serie 'Op zoek naar het einde (2)', door Paul Mulder, foto: Henk Benting
-Jaap van Brummelen (83) verruilt Drenthe voro Noord-Holland, 'Ik zal ook daar m'n draai wel weer vinden', o.a. oud-schoolhoofd Barger-Compascuum, oud-directeur ULO Emmer-Compascuum en ULO Allee Emmen, door Henk Hempen, foto: Sanne-Paul Benting
-'Willibrordus-parochie viert 200-jarig bestaan: Beelden even terug in Coevorder kerk', door Harrie Timmerman, foto's: Henk Benting
-'Oud document van de kanunnink Hermannus ten Broeke "vertaald"', 'Kerkdocument in Steenwijk vermeldt naam gemeente: Emmen voor het eerst in 1139 genoemd', aan het woord gemeentearchivaris Daan Breukhoven, door Pieter Taffijn, foto Henk Benting
-Dorp weg voor granaten, over Wahn
-Historie van katholiek Coevorden vastgelegd, boekbespreking 'De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk' auteurs de heren JGM Stroeve en RM Veldhuizen, rubriek Rondblik, door Blikvanger
-'Kohier toont aan: Vervener was vroeger "goeie" voor belasting', aan het woord ir AJ Manting, rubriek Rondblik, door Blikvanger
-'Ach lieve tijd', over bijdrage van dr G Groenhuis aan serie Ach lieve tijd, door W. de Weerd, em.pred., Emmen
-'Oud-notaris houdt zich bezig met geschiedenis van zijn dorp: Nieuw-Amsterdam wellicht 135 jaar geleden ontstaan', foto: 'Heerma van Voss voor zijn huis "La Paix" aan de Zijtak in Nieuw-Amsterdam, eens eigendom van de vervenersfamilie Dommers'
de top 10
nieuw (22)
full text / foto's (84)
kaarten (43)
lied / gedicht (20)
krantenknipsels (114)
boek / werkstuk (119)
Bargercompascuum (302)
streekgeschiedenis (268)
genealogie (218)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (148)
religie (121)
Eemsland (42)
onderwijs (19)
Laatste wijziging: 22-4-2017
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen