Titel
Statistiek Barger-Compascuum 31-12-1872 N=509
Auteur
Pauline Berens
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  2012
Bron
 
Doctype
Website      
Pagina's
0
Meer info
http://fjmblom.home.xs4all.nl/statistiek_leeftijdsopbouw_versus_geslacht_bevolkingspiramide_1872.html
Leeftijdsopbouw versus geslacht: Bevolkingspiramide 31-12-1872

Leeftijdsopbouw versus geslacht en de Chikwadraattoets

Bevolkingspiramide nu

Levensduur versus Geslacht

Geslacht versus rol in de huishouding en de Chikwadraattoets

Grootte van de huishouding versus rol in de huishouding

Migratie van en naar BC

Migratie versus rol in de huishouding

Migratie versus geslacht

the making of
Dit statistiekproject gaat over de ontstaansgeschiedenis van een veenkolonie in Zuid-Oost Drenthe, met hier daar vergelijkingen met het heden en elders op de wereld. m'n Roots liggen in Barger-Compascuum, vandaar de belangstelling voor de geschiedenis van dit dorp. Onder de 509 inwoners op 31-12-1872 bevinden zich 1 grootouder, 4 overgrootouders en 2 overovergrootouders van mij. Van de 509 mensen die op de teldatum in BC woonden zijn er slechts 142 in BC overleden. Het is dus aannemelijk dat er veel meer mensen buiten BC zijn met voorouders op de teldatum in BC dan in BC zelf. Internet is handig om beide groepen te bereiken.

Voor de dataverzameling is hoofdstuk_Eerste_bewoners_gesorteerd_op_lijstnummer uit J.B. Berens: Barger-Compascuum gebruikt. De gegevens van iedereen die op 31-12-1872 in Barger-Compas woonde zijn overgenomen in Excel. Iedereen die vóór de teldatum overleden was is dus niet meegenomen. En ook niet degenen die ná de teldatum geboren zijn. Statistisch pakket SPSS gebruik ik om eventuele samenhang tussen variabelen te onderzoeken. NB 27-05-2016: 5 extra huishoudingen met vestigingsdatum herfst 1872 ontdekt in klapper J.B. Berens: Nieuwe bewoners van Barger-Compascuum en Zwartemeer 1873-1900.

Onderzoeksvraag bevolkingssamenstelling en migratie
Onderzoeksvraag is of en hoe geboorteplaats, overlijdensplaats, leeftijd op de teldatum, leeftijd op overlijdensdatum, geslacht, grootte van en rol in de huishouding samenhangen. Statistiek als uitdaging, het onderzoek is exploratief van aard. Verder dan wat kruistabellen en de Chikwadraattoets ga ik niet. Bevolkingssamenstelling en migratie zijn de centrale begrippen. De afstand tussen geboorteplaats en overlijdensplaats gebruiken we als indicator van migratie.

Conclusies
In dit statistiekproject is aangetoond dat Barger-Compascuum (BC) op teldatum 31-12-1872 een jonge, groeiende bevolkingsopbouw kende. Er is een significant verband tussen leeftijdscategorie en geslacht. Opvallend is het meisjesoverschot tot 5 jaar, iets dat ook al bleek in het onderzoek naar het oude kerkhof in 2010. Wereldwijd overlijden jongens vaker dan meisjes in het eerste levensjaar. Jongens worden vaker te vroeg geboren en dat leidt vaak tot ademhalingsproblemen. Doordat jongens gemddeld iets groter zijn dan meisjes zijn er vaker problemen met de bevalling.

De migratietabel laat zien dat er enorm veel verloop was in de beginjaren van het dorp. Er is een significante samenhang tussen geboorteregio en regio van overlijden (0,05>0,00/2). De meeste mensen kwamen uit Duitsland, vlak over de grens ter hoogte van BC en ze overleden grotendeels in de gemeente Emmen inclusief BC.

De meest voorkomende rol in de huishouding waren Kind en Ouder. Het aantal kilometers verschil tussen geboorte- en sterfteplaats is voor kinderen significant groter (0,05>0,000/2) dan die van hun ouders. De kinderen waren dus iets mobieler dan de ouders, in die zin dat geboorte- en overlijdensplaats iets verder van elkaar vandaan lagen gemiddeld.

Het afstandsverschil tussen geboorte- en overlijdensplaats verschilde niet significant tussen mannen en vrouwen.

De meeste huishoudens bestonden zoals verwacht uit ouders met kinderen. Iets interessanter is dan ook de verdeling naar geslacht. Mannen woonden iets vaker alleen dan vrouwen, al gaat het slechts om een handjevol mensen. De categorie Anders, bestaande uit inwonende dienstmeiden, knechten, ouders, broers/zussen, is iets groter bij de vrouwen dan bij de mannen.

Staafdiagrammen over Grootte van de huishouding en Rol in de huishouding leken een verschil te tonen tussen mannen en vrouwen, maar volgens SPSS is er toch geen significant verband. Dit was voor mij het meest verrassende uit het hele onderzoek en behoeft wellicht nader onderzoek.
Trefwoorden
Barger-compascuum, Historische demografie, Statistiek, Streekgeschiedenis
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen