Titel
Statistiek Het oude kerkhof: deel I 1876-1896 en deel II 1896-1942
Auteur
Pauline Berens
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  2010
Bron
 
Doctype
Website      
Pagina's
0
Meer info
http://fjmblom.home.xs4all.nl/Ebook-bargercompascuum-het-oude-kerkhof-statistiek.html

onderzoeksresultaten

kindersterfte
De volgende staafdiagram laat vooral de enorme kindersterfte zien, onder jongens nog hoger dan onder meisjes. De werkelijkheid was zelfs nog schrijnender; zo'n 130 levenloosgeboren kinderen die begraven zijn op het oude kerhof zijn immers niet opgenomen in de lijst. Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1942

ontwikkeling kindersterfte
Om duidelijk te krijgen hoe de kindersterfte zich ontwikkelde tussen periode 1876-1896 en 1896-1942 is bovenstaande grafiek uitgesplitst voor het eerste en tweede gedeelte van het oude kerkhof. Dat levert onderstaande 2 grafieken op. Opvallend is de hoge sterfte onder vrouwen in het kraambed in de leeftijd tussen 20 en 40 in de periode 1876-1896. In die periode was het percentage kinderen dat de eerste verjaardag niet haalde gedaald van 26 naar 24% vergeleken met de periode 1876-1896. Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1896 N=367 Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1896-1942 N=611

kindersterfte en sekse
Uit onderstaande staafdiagrammen blijkt dat in beide periodes de kindersterfte onder jongens in het eerste levensjaar hoger is dan onder meisjes. Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1876-1896 N=210 Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1896-1942 N=320

In welke jaren overleden de meeste mensen?
Maar liefst 7 pieken van 25 overledenen of meer per jaar, waaronder 1918, het jaar van de Spaanse griep. Zie onderstaande frequentietabel en lijndiagram. Frequentietabel: Aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981 Lijndiagram: aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981

Wat waren de meest voorkomende achternamen op het oude kerkhof?
Hieronder een tabel met achternamen die 10 of meer keer voorkomen op de lijst. Geturfd is voor en na correctie van de achternaam van gehuwde vrouwen en weduwen. Immers, van getrouwde vrouwen is de schrijfwijze van de naam in de lijst uit 1972 <achternaam man>-<achternaam vrouw>. Dit is gewijzigd in <achternaam vrouw>. De naam van de echtgenoot is verplaatst naar een aparte kolom. Weduwen hadden 'weduwe <achternaam man>' achter hun naam staan in de lijst. De naam van de overleden echtgenoot is verplaatst naar een aparte kolom. Het tellen van achternamen is sowieso arbitrair. Moet je de namen die veel op elkaar lijken zoals Feringa en Veringa samenvoegen als duidelijk is dat het dezelfde familie betreft en sprake is van een verschrijving door burgerlijke stand of kerk? Hoever wil je teruggaan om mensen familie te noemen? Alle varianten op Suelmann? Linneman met en zonder dubbele "n" aan het eind? Ondanks deze discussie kan worden gesteld dat de achternamen Heller, Hölscher en Kuhl het meest voorkwamen op het oude kerkhof. Namen die minstens 20x voorkwamen zijn in de tabel groen gekleurd. De achternamen zijn ook afzonderlijk geturfd voor deel I apart. De enige achternaam op het eerste gedeelte van het oude kerkhof die minstens 10x voorkwam is Exel, geel gekleurd in de tabel. Frequentietabel: achternamen die 10x of meer voorkomen op deel I en II samen, voor en na correctie voor naamgeving van gehuwde vrouwen en weduwen en voor deel I apart.

De frequentie van voornamen onder de loep genomen
De meest voorkomende voornamen op het eerste gedeelte waren Anna Margaretha en Johann Heinrich, groen getoond in onderstaande tabel. Op het tweede gedeelte waren dat Anna Maria, Johann Bernard, Maria Elisabeth en Maria Helena, hier geel weergegeven. Frequentietabel: voornamen die 10x of meer voorkomen voor deel I en II apart.

gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd steeg van 24,4 jaar in de periode 1876-1896 naar 29,9 jaar in de periode 1896-1942. Tabel: Gemiddelde leeftijd
Trefwoorden
Barger-compascuum, Katholicisme, Statistiek, Historische demografie
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen