Titel
allerhande streekgeschiedenis
Auteur
 
Uitgever
 
Bron
 
Doctype
Map      
Catalogusnummer
475
Meer info
samensteller J.B. Berens
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Naarding
  dr. J. Naarding: De veldnamen in Drenthe, 'Voor het Drents Genootschap overgedrukt uit het Drents landbouwblad van 12 Maart 1953, uitgave van het Drents Landbouwgenootschap'

 • 2 plattegronden van het oude kerkhof Barger-Compascuum ±1950
 • kopie A4 kaart Waterschap de Veenmarken

 • kaart A2 schaal 1:25000 Kadaster 18C Klazienaveen Ministerie van Oorlog Topografische Dienst 1939

 • kaart Waterschap? hoogtemeting, stuwen, ontworpen waterlopen, gronden boven/beneden de norm voor drooglegging bij stuwpeil, stroomrichting bij wateraanvoer/-afvoer, formaat A0, jaar onbekend, oud

 • Overzichtskaart Gemeente Emmen per 01-01-1998, A2/krantenpagina, 1997 Gemeente Emmen, produkgroep STOW afd. Landmeten en Kartografie

 • lezing: Lokale sfeer in het geschiedenisonderwijs?, over de Emslandboekweitboereninvasie, door: J.B. Kuis 7 A4

 • open brief van bisschoppen over het effect van het nationaal socialisme op het katholicisme, 1941 3 A4

 • folder Holland, ze zeggen... Drenthe

 • Onze hunebedden, G. de Leeuw, Borger 1974

 • In der Fussspur Dr. Johan Picardts, Ds. H.J. Prakke, Overdruk uit het jaarboek 1959 van de Heimatverein der Graftschaft Bentheim

 • Programma bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der coöp. centrale Boerenleenbank, Eindhoven 1924

 • folder: Opdat zij met eere mogen rusten, Oorlogsgravenstichting

 • folder: De Oorlogsgravenstichting in 1987

 • folder: Aanpakken in Klazienaveen, St. Klazienaveen Promotion 1981

 • knipsel: Drentse sterken, De twintigste penning van Emmer-Compascuum, Wouter Klootwijk, Vrij Nederland 15-01-1974

 • folder: Drentse Genealogische Vereniging

 • 1 A4 Information des Grenzzolldienstes

 • folder: Het gedeelde Duitsland, Informatie voor de bezoeker van de intern-Duitse grens

 • 4 posters A3 formaat van zeeslagen in 1667 en 1781, veldslagen Waterloo en Nieuwpoort

 • knipsel: Barger-Oosterveld, DGP Dorp in beeld, 21-01-1992

 • knipsel: Proficiat, over ex-minister Gerard Veringa 1976

 • knipsel: Roswinkel knapt kerk op 06-04-1976

 • knipsel: Historie van Roswinkel zwart op wit, door Froukje Santing, Emmer Courant 22-04-1976

 • knipsel: Specialiteiten in kamp Erika: terreur en sadisme, door Dick van Galen Last, de Volkskrant 11-01-1994

 • knipsel: B. van der Wal begraven, eerste hervormde begraven op het katholieke kerkhof Barger-Compascuum, Emmer Courant 14-08-1968

 • advertentiepagina uit regionale krant 1914, kopie A4

 • blz 15 Atlas A.N.W.B.: Ootmarsum 1:200.000
de top 10
nieuw (22)
full text / foto's (84)
kaarten (43)
lied / gedicht (20)
krantenknipsels (114)
boek / werkstuk (119)
Bargercompascuum (302)
streekgeschiedenis (268)
genealogie (218)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (148)
religie (121)
Eemsland (42)
onderwijs (19)
Laatste wijziging: 22-4-2017
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen