Titel
Klapper op overlijdens- en begraafgegevens van Hoogeveen 1752-1811
Auteur
 
Uitgever
 
Bron
 
Doctype
Kopieen      
Catalogusnummer
503
Meer info
115p achternamen A-Z, resp. 250p A-G

kopieen van Begraafboeken 18752-1811 DTOB nrs 51,52
Successieregisters 1806-1811 DTOB nrs 55,56, ontvangers successierechten nr 24

zie http://alledrenten.nl/

kopieën van Provincie Drenthe Gemeente Emmen: TABELLARISCHE OPGAVE betrekkelijk de werking der vreemdelingenwet, gedurende het vierendeeljaars, eindigende met den laatsten... zoomede VERSLAG van den staat van policie, gedurende voormeld tijdvak, opgemaakt ter voldoending aan de circulaire van den waarnemende Directeur van Policie van de 24 October 1854, no 227. Nieuwe fomulieren in 1873.
Kolommen: Namen, geboorte- en woonplaatsen der vreemdelingen, onderverdeeld in: welke over de grenzen van het rijk gebracht zijn, waarvan de paspoorten geviseerd of reis- of verblijfpassen afgegeven of verlengd zijn, in het gemeenteregister ingeschreven zijn, getal der gepleegde diefstallen etc.
1872-1877, voornamelijk afgegeven of verlengde verblijfsvergunningen en inschrijvingen van mensen uit Duitsland met bestemming gemeente Emmen.
de top 10
nieuw (22)
full text / foto's (84)
kaarten (43)
lied / gedicht (20)
krantenknipsels (114)
boek / werkstuk (119)
Bargercompascuum (302)
streekgeschiedenis (268)
genealogie (218)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (148)
religie (121)
Eemsland (42)
onderwijs (19)
Laatste wijziging: 22-4-2017
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen