Titel
Onderzoek huizen 1906
Auteur
J.B. Berens
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Envelop      
Pagina's
0
Meer info
'Door de Gezondheidscommissie van de gemeente Emmen werd er in 1906 een woningonderzoek ingesteld in alle dorpen van de gemeente. Er werd vooral gekeken naar dingen die van invloed konden zijn voor de gezondheid van de bewoners.
Hier volgt een uittreksel van de resultaten van dit onderzoek. Niet alle punten waren ingevuld. Hier is niet alles meegenomen, bijv. aantal en afmetingen van de kamers.'

1 huisnummer: 1-117, totaal 154, sommige nummers onderverdeeld in a,b etc.
2 naam bewoners: 'Wijk IB Barger-Compascuum, vermoedelijk is hier begonnen in het zuid-oosten' 1 JH Berendsen - 106a M. Westen, 'Barger-Oosterveen - tussen Postweg en van Echtenskanaal ten westen van de Runde - tot Westra's wijk?' 69 H. Nieters - 117b F Kramer, 'B.C. ten noorden van de Postweg is niet te vinden'
3 eigenaar of huurder: 60 eigenaar, 94 huurder
4 samenstelling gezin: 509 volwassenen, 389 kinderen, totaal 898 mensen, 1 huis onbewoond
5 materiaal vloer: 9 steen, 75 hout, 33,5 veen, 31,5 leem, rest niet ingevuld
6 privaten: 53 ton, 2 beerput, 12 kuil, 1 ja, rest niet ingevuld
7 afvoer afvalwater: 70 mestvaalt, 62 sloot, 6 goot
8 drinkwatervoorziening: 89 put, 3 turfput, 9 kuil, 1 pomp, 16 kanaal, 1 regenbak,
1 geen, 22 niet ingevuld
9 drinkwaterkwaliteit: 15 goed, 52 matig, 18 slecht, rest niet ingevuld, op 1 pagina ontbreekt kolom 9
10 onderhoud woning: 33 goed, 49 matig, 13 slecht, 54 bouwvallig, 2 niet ingevuld
11 zindelijkheid bewoners: 34 zindelijk, 65 matig, 52 onzindelijk
12 gebreken woning: 4 goed, 2 matig, 66 rook, 67 vocht, 27 stank, 3 ongedierte, meerdere antowoorden per woning mogelijk, 63 niet ingevuld
13 materiaal muren: 119 steen, 5 hout, 27 zoden, 1 leem, meerdere antwoorden mogelijk, 2 niet ingevuld
14 materiaal dak: 82 stroo, 71 pannen, 5 asfalt, 21 plaggen, 1 heide, 1 russchen, meerdere antwoorden mogelijk, 1 niet ingevuld

De tabel overgenomen door J.B. Berens bevat 14 kolommen en 154 rijen/woningen, het is meer een inventarisatie of vorm van dataverzameling dan een onderzoek, conclusies en eventuele oorzakelijke verbanden tussen variabelen ontbreken. Opvallend is dat de gegevens niet anoniem zijn. Getotaliseerd door Pauline Berens feb. 2016

Wie woonde waar in 1906? fulltext: kolom 1 huisnummer (totaal 154), kolom
2 naam bewoners en toelichting
http://fjmblom.home.xs4all.nl/collectie_broer_berens/pdf/525_Onderzoek_huizen_1906_wijk-IB_Barger-Compascuum.pdf
Trefwoorden
Barger-compascuum, Streekgeschiedenis
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen