Statistiek

Gefascineerd door de functie Verwantschap van Stamboomonderzoek.com

Knagende vragen

15-01-2016: Mooi hè al die plaatjes van verwantschap tussen 2 mensen, tot wel 10 manieren om een relatie weer te geven en tot wel 20 generaties, helemaal als je relaties via aangetrouwden ook meerekent. Hier het meest extreme voorbeeld:
ene
Heinrich Fischer en Maria Elisabeth Hake, oftewel tante Lies.
 1. Kun je hier nog meer mee, zonder over gedeeld DNA of inteelt te beginnen. Wat zegt het vaak voorkomen van verwantschappen bijv. over m'n database? Probleemstelling: Ik ben op zoek naar een maat voor de onderlinge verwantschap binnen een genealogie database. Een maat waarin bijv. de volgende indicatoren verwerkt zijn:
  • het aantal mensen in de database, in mijn geval 10087, waarvan 71 onderzocht (klein steekproefje was al veel werk, onbetrouwbaar?)
  • het aantal mensen dat in hetzelfde jaar geboren is. Waarom in hetzelfde jaar? Dat is een keuze, dat levert de mooiste uitgebalanceerde plaatjes op, met 2 mensen en alle mensen op de route via gemeenschappelijke voorouders.
  • het aantal daarvan dat onderling gerelateerd is volgens de functie Verwantschap op Stamboomonderzoek.com met standaard 'Laat Partners Zien' aan.
  • het aantal manieren waarop 2 mensen gerelateerd zijn
  • het aantal generaties per relatie
  • het aantal malen dat 2 personen van elkaar verwijderd zijn per relatie
 2. Iemand nog suggesties voor andere indicatoren?
 3. Of voor een mooie formule om de indicatoren in te stoppen? Wat te denken van de volgende formules: D=A/B E=B/C F=D*E, in woorden:
  A B C in tabel 1 en 2 betekent A relaties met B personen van totaal C onderzochte personen. tabel 1: C=16, tabel 2: C=52
  D is het quotient van A en B; het totaal aantal relaties tussen 'n persoon en de anderen in hetzelfde geboortejaar ten opzichte van het aantal verwante personen van die betreffende persoon, oftewel de gekleurde cellen in dezelfde rij of kolom.
  E is het quotient van B en C, het aantal gekleurde cellen ten opzichte van het aantal onderzochte personen in 'n bepaald geboortejaar.
  Vervolgens F is het product van D en E als maat voor onderlinge gerelateerdheid tussen 1 persoon en andere onderzochte personen.
  A/B * B/C
  voorbeeld: A=10, B=5, C=10 levert op 10/5 * 5/10 = 1
  A=100 B=5 C=10 levert op 100/5 * 5/10 = 10
  A=1 B=1 C=10 levert op 1/1 * 1/10 = 0.1
  A=0 B=0 C=10 levert op 0/0 * 0/10 = 0, delen door 0 kan niet, resultaat wordt per definitie 0
  A is altijd groter of gelijk aan B. Geen verwantschap levert 0 op, veel verwantschappen in weinig cellen en ook weinig verwantschappen in veel gekleurde cellen leveren een getal rond de 1 op. Veel verwantschappen en veel gekleurde cellen leveren een hoog getal op. Alles boven de 1 is al heel mooi. Het maximum in dit onderzoek is 2.9, bijbehorende persoon is Heinrich Fischer, op de tweede plaats Maria Elisabeth (Lies) HAKE (tante Lies) met 2.2, gedeelde derde plaats voor Anne Sprehe en Albert WILKEN ieder met 1.7.
 4. Is dit bruikbaar als maat voor de interne samenhang binnen 'n database? Neen, F zegt alleen iets over afzonderlijke personen geboren in 1916, 1908 en 1924 in mijn database.
 5. Middelen dan maar per geboortejaar? G is de gemiddelde F. 10 Mensen met geboortejaar 1924 zijn gemiddeld 0,7 verwant aan mensen uit 1908. 42 mensen met geboortejaar 1908 leveren met mensen geboren in 1924 gemiddeld ook 0,7 op, netjes wederkerig, 19 mensen geboren in 1916 onderling gemiddeld G=0,4. Dit klopt ook niet helemaal, immers, onderzocht is de verwantschap tussen mensen geboren in 1916 onderling en tussen mensen geboren in 1908 enerzijds en mensen geboren in 1924 anderzijds, zie 25-01-2016: Update.
 6. Hoe liggen gemiddelde, minimum en maximum voor de 3 geboortejaren samen? gemiddeld=G=0,6, minimum=Mi=0 en maximum=Ma=2,9
 7. Hoe krijg jou zo gek om hetzelfde uit te rekenen voor jouw database?:-) Welke geboortejaren leveren voor jouw database een hoge G op? Enig idee welke 3 geboortejaren je zou moeten kiezen om het resultaat überhaubt te kunnen vergelijken?
 8. Wie was toch die Heinrich Fischer, die zo belangrijk binnen m'n database blijkt te zijn?
 9. Hoe kan het dat de verwantschap tussen m'n vader en een tante, zus van m'n moeder (7x) iets anders oplevert dan tussen die tante en m'n vader (5x)? Ik verwacht wederkerigheid, als jij m'n broer bent ben ik jouw zus, als jij m'n nicht bent kan ik je nicht of tante zijn. Volgens mij is hier sprake van een bug. Gewoonlijk geeft de functie Verwantschap je naam rechts in het schema en in de toelichting weer als je via je echtgenoot/echtgenote verwant bent met iemand. Op zich prima, dat lijkt een keuze. Maar het gaat fout als je EN zelf EN via je echtgenoot/echtgenote met een bepaalde persoon verwant bent. En dat is precies het geval tussen tante Lies en m'n vader. In het schema met de verwantschappen tussen haar en m'n vader ontbreken de 2 relaties via oom Geert, haar man, zie onderstaand overzicht.
  Johan Bernard Berens: Verwantschap met Maria Elisabeth Hake
  • Johan Bernard Berens is de 3 x neef een keer verwijderd van de echtgenoot van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 5 x neef van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 6 x neef een keer verwijderd van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 7 x neef een keer verwijderd van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 10 x neef een keer verwijderd van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 10 x neef van de echtgenoot van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  • Johan Bernard Berens is de 10 x neef een keer verwijderd van Maria Elisabeth (Lies) Hake
  Maria Elisabeth Hake: Verwantschap met Johan Bernard Berens
  • Maria Elisabeth (Lies) Hake is de 5 x nicht van Johan Bernard Berens
  • Maria Elisabeth (Lies) Hake is de 6 x nicht een keer verwijderd van Johan Bernard Berens
  • Maria Elisabeth (Lies) Hake is de 7 x nicht een keer verwijderd van Johan Bernard Berens
  • Maria Elisabeth (Lies) Hake is de 10 x nicht een keer verwijderd van Johan Bernard Berens
  • Maria Elisabeth (Lies) Hake is de 10 x nicht een keer verwijderd van Johan Bernard Berens
  Dezelfde fout met wederkerigheid treedt ook op in de verwantschap tussen tante Lies en Heinrich Fischer. Omgekeerd gaat het wel goed: Heinrich Fischer en tante Lies, deze link toont ook de 2 verwantschappen via oom Geert, man van tante Lies. Nog zoiets, hier ontbreekt een relatie via oom Geert: tante Lies en Maria Helena Gepken, andersom gaat wel goed. Nog eentje, deze gaat wel goed, deze niet wederom omdat 'n relatie via oom Geert ontbreekt. En deze gaat wel goed, deze niet.
  Het probleem treedt NIET op indien de verwantschappen tussen 2 mensen getoond wordt en een ervan is ALLEEN via zijn/haar echtgenote/echtgenoot verwant, zoals het geval bij Johan Bernard Berens en Katharina Bolle en terug Katharina Bolle en Johan Bernard Berens. Nog een voorbeeld: Anne Sprehe en Hermanus Jozephus (Herman) Reuvers, andersom Hermanus Jozephus (Herman) Reuvers en Anne Sprehe. Degene die enkel via de partner verwant is wordt steevast in de rechtertak van het schema getoond, onafhankelijk van het feit of die persoon de hoofdpersoon/primaryperson op de webpagina is.
  Het probleem treedt ook NIET op indien voor beide personen geldt dat de verwantschap NIET via hun echtgenote/echtgenoot loopt, zie Johan Bernard Berens en Johann Jozeph (Joop) Muller en andersom Johann Jozeph (Joop) Muller en Johan Bernard Berens.
  Nu nog een voorbeeld zoeken van 2 personen die ALLEEN via hun respectievelijke echtgenote/echtgenoot verwant zijn:-) Bijv. Johan Theodor Berends en Margaretha Schwenen levert op "De twee personen zijn niet verwant aan elkaar binnen 20 generaties". Da's vreemd, hun beide partners zijn wel verwant, zie Heinrich Fischer en Anna Maria Gezina GEPKEN. Hier loopt de definitie van verwantschap spaak, blijkbaar telt 'n relatie via je partner soms wel mee, soms niet. Dat zou niet moeten kunnen.
 10. Na het ontdekken van de bug sloeg de twijfel toe. Hoe kom ik er snel achter of de bug optreedt in "tabel 2: verwantschap tussen alle 42 mensen geboren in 1908 (rijen) en alle 10 mensen in 1924 (kolommen)"? Die tabel heb ik gemaakt nadat tabel 1 symetrisch leek. De tabel kantelen en opnieuw alle links aanklikken is teveel werk. Het is me inmiddels wel duidelijk dat de bug voor mijn onderzoek niet relevant is. De aantallen verwantschappen die ik geteld heb kloppen denk ik nu wel. Het was eerder opgevallen als tante Lies in tabel 2 aan de linkerkant had gestaan:-) Ik kan nu tabel 3 invullen.
 11. Er lijkt iets vreemds aan de hand met tabel 3 en beide daaropvolgende staafdiagrammen. Zowel in het aantal relaties als bij het aantal tussenliggende generaties per relatie ontbreken 7, 8 en 9 helemaal of bijna helemaal. 10 Zowel bij relaties als bij generaties is oververtegenwoordigd. Misschien is de onderzoeksgroep wel te klein om conclusies te mogen trekken uit beide staafdiagrammen. Mee eens?

Drie tabellen gemaakt

Het resultaat

legenda

aantal verwantschappen tussen 2 personen
12345678910

tabel 1: onderlinge verwantschap tussen alle 19 mensen in m'n database geboren in 1916 onderling

Tabel 1 toont een symetrisch beeld langs de diagonaal van linksboven naar rechtsonder. In feite is de verwantschap tussen 2 personen 2x berekend, omdat ik er rekening mee hield dat de verwantschap tussen A en B iets anders op kon leveren dan tussen B en A.
19 x *1916 J
H

A
S
S
E
N
H

B
E
N
T
L
A
G
E
J
B

B
E
R
E
N
D
S
E
N
A
M

B
E
R
E
N
D
Z
E
N
G

B
E
R
E
N
S
J
B

B
E
R
E
N
S
A

B
R
A
S
I
E
R
K

B
ö
L
L
E
M

H
A
K
E
J
G

L
I
N
N
E
M
A
N
N
G
M
H

L
ü
B
B
E
R
S
M
A

L
ü
B
B
E
R
S
A
E

M
U
L
D
E
R
J
J

M
U
L
L
E
R
C
W

R
E
U
V
E
R
S
H
H

R
E
U
V
E
R
S
H

S
C
H
O
L
T
E
C
E

S
C
H
R
A
M
M
E

S
P
E
C
K
E
N
totaal
Johannes Hendrikus ASSEN x x x x x x x 1_x x 1_x 1_x 1_x x x x x x x4
Helena BENTLAGE x x x 1_x 2_x x x 1_x x 1_x 1_x 2_x 2_x x x x x 1_x10
Johannes Bernardus BERENDSEN x x x x 1_x x 1_x x x x x x x 1_x 1_x x x x4
Augusta Maggie BERENDZEN x x x x x x x 1_x x x x x x x x x x x1
Gezina BERENS x 1_x x x 2_x x x x x x x 1_x 1_x x x 1_x x x6
Johan Bernard BERENS x 1_x 1_x x 2_x x 4_x x x x x 2_x 5_x 1_x 1_x 2_x x x19
Alta BRASIER x x x x x x x 1_x x x x x x x x x x x1
Katharina BöLLE x x 1_x x x 4_x x 1_x x 1_x 1_x 2_x 1_x 1_x 1_x x x 1_x14
Maria HAKE 1_x 1_x x 1_x x x 1_x 1_x x 1_x 1_x 1_x x x x x x x8
Johannes Gerard LINNEMANN x x x x x x x x x x x x x x x x 1_x x1
Gezina Maria Helena LüBBERS 1_x 1_x x x x x x 1_x 1_x x 1_x 1_x x x x x x x6
Maria Angela LüBBERS 1_x 1_x x x x x x 1_x 1_x x 1_x 1_x x x x x x x6
Anna Elisabeth MULDER 1_x 2_x x x 1_x 2_x x 2_x 1_x x 1_x 1_x 2_x x x 1_x x x14
Johann Jozeph (Joop) MULLER x 2_x x x 1_x 5_x x 1_x x x x x 2_x x x 2_x x x13
Christiaan Wilhelmus REUVERS x x 1_x x x 1_x x 1_x x x x x x x 1_x x x x4
Hermannus_Henderikus_REUVERS x x 1_x x x 1_x x 1_x x x x x x x 1_x x x x4
Herman SCHOLTE x x x x 1_x 2_x x x x x x x 1_x 2_x x x x 1_x7
Cleopha Elizabeth SCHRAMM x x x x x x x x x 1_x x x x x x x x x1
Elizabeth SPECKEN x 1_x x x x x x 1_x x x x x x x x x 1_x x 3
A
B
C
D=A/B
E=B/C
F=D*E
4
4
19
1.0
0.3
0.3
10
8
19
1.3
0.4
0.5
4
4
19
1.0
0.2
0.2
1
1
19
1.0
0.1
0.1
6
5
19
1.2
0.3
0.3
19
9
19
2.1
0.5
1.0
1
1
19
1.0
0.1
0.1
14
10
19
1.4
0.5
0.7
8
8
19
1.0
0.4
0.4
1
1
19
1.0
0.1
0.1
6
6
19
1.0
0.3
0.3
6
6
19
1.0
0.3
0.3
14
10
19
1.4
0.5
0.7
13
6
19
2.2
0.3
0.7
4
4
19
1.0
0.2
0.2
4
4
19
1.0
0.2
0.2
7
5
19
1.4
0.3
0.4
1
1
19
1.0
0.1
0.1
3
3
19
1.0
0.2
0.2
126


tabel 2: verwantschap tussen 42x*1908 (rows) en 10x*1924 (cols)

10 x *1924

42 x *1908
J

G
R
ö
N
I
N
G
E
R
M
E

H
A
K
E
B

H
O
L
L
E
N
H
J

R
E
U
V
E
R
S
B
H

S
C
H
U
L
T
E
B

V
A
N

D
E
R

M
E
E
R
G

V
E
R
I
N
G
A
M
C
F

V
L
I
J
M
I
N
C
X
J

W
ü
B
B
E
N
A

W
ü
B
K
E
S
A_B_C_D=A/B_E=B/C_F=D*E
A B C
D=A/B E=B/C
F=D*E
7 7 42
1.0 0.2 0.2
94 34 42
2.8 0.8 2.2
37 20 42
1.9 0.5 0.9
37 18 42
2.1 0.4 0.9
33 24 42
1.4 0.6 0.8
1 1 42
1.0 0.0 0.0
28 21 42
1.3 0.5 0.7
1 1 42
1.0 0.0 0.0
29 26 42
1.1 0.6 0.7
35 21 42
1.7 0.5 0.8
totaal A=301
Gerardus Hendrik ARLING x x x x x x x x 1_x x1 1 10 1.0 0.1 0.1
Margaretha BACKS x 3_x 2_x x 1_x x x x 1_x x7 4 10 1.8 0.4 0.7
Maria Margaretha BACKS x 1_x x x x x x x 1_x x2 2 10 1.0 0.2 0.2
Helena Josefina BENTLAGE x 3_x x 1_x 1_x x 1_x 1_x 1_x 1_x9 7 10 1.3 0.7 0.9
Anna Maria BERENDSEN x x x x 1_x x x x x x1 1 10 1.0 0.1 0.1
Josef BORGMANN x 3_x 2_x x 1_x x 1_x x 1_x 1_x9 6 10 1.5 0.6 0.9
Anna Helena (Lenie) BORKER 1_x 4_x 1_x 2_x 2_x x 1_x x 1_x 2_x14 8 10 1.8 0.8 1.4
Maria Anna (Annie) BORKER 1_x 4_x 1_x 2_x 2_x x 1_x x 1_x 2_x14 8 10 1.8 0.8 1.4
Johann BRUNS x 5_x 2_x 2_x 1_x x 1_x x 2_x x12 6 10 2.0 0.6 1.2
Johann Herman BUDDE x 3_x x 1_x 3_x x 1_x x 2_x x10 5 10 2.0 0.5 1.0
Josef (Gottfried) BöLLE x 4_x 1_x 2_x 1_x x 1_x x 1_x 2_x12 7 10 1.7 0.7 1.2
Kaspar BöLLE x 3_x 2_x x 1_x x x x 1_x 2_x9 5 10 1.8 0.5 0.9
Maria Margarete EFKEN x 1_x 1_x 2_x x x 1_x x x x5 4 10 1.3 0.4 0.5
FEHRMANN x 1_x x x 1_x x 1_x x 1_x x4 4 10 1.0 0.4 0.4
Heinrich FENSLAGE x 1_x x x 1_x x 1_x x 1_x 1_x5 5 10 1.0 0.5 0.5
Gesina FERINGA x 2_x 1_x 1_x x x 1_x x x 1_x6 5 10 1.2 0.5 0.6
Heinrich FISCHER x 10_x 4_x 4_x 2_x x 1_x x 2_x 6 x29 7 10 4.1 0.7 2.9
Anna Maria Gezina GEPKEN x 4_x 2_x 2_x 1_x x 2_x x 1_x 2_x14 7 10 2.0 0.7 1.4
Maria Helena GEPKEN x 2_x 2_x 2_x x x 2_x x x 1_x9 5 10 1.8 0.5 0.9
Anna GRAVELAR x 3_x 2_x x 1_x x x x 1_x x7 4 10 1.8 0.4 0.7
Anthony HAKE 1_x 1_x x x x x x x x 1_x3 3 10 1.0 0.3 0.3
Anthony L. HAKE 1_x 1_x x x x x x x x 1_x3 3 10 1.0 0.3 0.3
Rudolphus_Engelbertus_HAKE 1_x 3_x 2_x 2_x 1_x x 2_x x 1_x 1_x13 8 10 1.6 0.8 1.3
Johann Hermann HERBERS x 3_x x 1_x 1_x x 1_x x 1_x x7 5 10 1.4 0.5 0.7
Maria Helena KOLLMER x 2_x x x 1_x x x x 1_x x4 3 10 1.3 0.3 0.4
Johann Gerhard KOOP x 2_x 2_x x 1_x x x x 1_x 1_x7 5 10 1.4 0.5 0.7
LEIBT x 1_x 1_x 2_x x x 1_x x x x5 4 10 1.3 0.4 0.5
Euphemia Maria LINNEMANN x x x x x x x x 1_x x1 1 10 1.0 0.1 0.1
Almer Lena LUBBERS 1_x 1_x x x x x x x x 1_x3 3 10 1.0 0.3 0.3
George W. MAASS x x x x x x x x x x0 0 10 0.0 0.0 0.0
Johann Georg MENKE x x x x x x x x x x0 0 10 0.0 0.0 0.0
Maria MENKE x 1_x 2_x x x x x x x 1_x4 3 10 1.3 0.3 0.4
Maria Catharina MULLER x 5_x x 1_x 3_x x 1_x x 2_x 1_x13 6 10 2.2 0.6 1.3
Bertha OP 'T ENDE x x x x 1_x x x x x x1 1 10 1.0 0.1 0.1
Adeline Rose SPECKEN x 1_x x x x x x x 1_x x2 2 10 1.0 0.2 0.2
Anne SPREHE x 3_x 4_x 6 x x x 4_x x x x17 4 10 4.3 0.4 1.7
Ferdinand Heinrich STEINKAMP x 1_x x x x x x x x x1 1 10 1.0 0.1 0.1
Maria Jozephina THOMAS x x x x x x x x x x0 0 10 0.0 0.0 0.0
Johan Bernard VAN DER MEER 1_x 4_x 1_x 2_x 2_x 1_x 1_x x 1_x 2_x15 9 10 1.7 0.9 1.5
Herman J. VELTROP x x x x x x x x x x0 0 10 0.0 0.0 0.0
Albertus (Albert) WILKEN x 6 x 1_x 2_x 1_x x 2_x x 1_x 4_x17 7 10 2.4 0.7 1.7
Henry WILKEN x 2_x x x 2_x x x x 1_x 1_x6 4 10 1.5 0.4 0.6

Tabel 3: relaties, generaties per relatie en x keer verwijderd


Met relaties wordt hier bedoeld het aantal manieren waarop 2 mensen verwant zijn, zeg maar het aantal schema's dat klikken op een link naar de functie Verwantschap oplevert. In het voorbeeld met Gezina Berens en Helena Bentlage is dat 1. Het maximum aantal relaties dat de functie Verwantschap kan berekenen is 10. Verwantschap komt 219x voor, niet verwant binnen 20 generaties oftewel 0 relaties komt 419x voor. Om te kunnen zeggen dat 1/3 van de mensen in m'n steekproef onderling gerelateerd is zou ik moeten uitsplitsen hoe dit ligt binnen de groep geboren in 1916 (19 personen), resp. tussen geborenen in 1908 (42) en 1924 (10). Als de functie Verwantschap verwantschap constateert, dan betreft het meestal 1 of 2 relaties. Het komt 1x voor dat de functie Verwantschapp tussen 2 mensen 10 relaties vindt, waarvan 2x met 2 tussenliggende generaties verschil, 2 met 3, 2 met 4, 1 met 5, 1 met 7 en 2 met 10! Dit is wel het meest indrukwekkende plaatje uit m'n hele onderzoek:-) Het betreft Heinrich Fischer en Maria Elisabeth (Lies) Hake.

Met generaties wordt hier bedoeld het aantal tussenliggende generaties tussen 2 personen enerzijds en hun gemeenschappelijke voorouder(s) anderzijds. Voorbeeld: De functie Verwantschap levert voor Gezina Berens en Helena Bentlage op "Gezina Berens is de 10 x nicht een keer verwijderd van de echtgenoot van Helena Bentlage". Gemeenschappelijke voorouders zijn Herman Böllering en Johanna Niehoff. Ter hoogte van Bernard Böllering t/m Antoon Berens zie je totaal 10 generaties. Elke generatie is 1 laag in het schema. "Een keer verwijderd" slaat op die ene laag verschil tussen Gezina Berens en Helena Bentlage verticaal gezien in het schema. Hoe verder weg mensen aan elkaar verwant zijn des te indrukwekkender het plaatje dat 't oplevert:-)

"een keer verwijderd" komt 25 x in tabel 1 voor en 199 in tabel 2, "2 maal verwijderd" 5 x in tabel 1 en 7 in tabel 2. Het hoge aantal "een keer verwijderd" in tabel 2 komt vermoedelijk door de aard van de groep; alle 42 mensen geboren in 1908 en alle mensen geboren in 1924. Iemand uit 1908 kan gemakkelijk oom/tante zijn of op een andere manier 1 generatie verschillen van iemand geboren in 1924. Het komt in mijn database tussen alle mensen geboren in 1916 onderling en tussen alle mensen geboren in 1908 enerzijds en 1924 anderzijds totaal 63 keer voor dat er 10 generaties verschil is, zie volgende tabel.
relaties_x_generaties_tabel (13K)
Vraag is of er enige samenhang is tussen aantal verwantschappen tussen 2 personen en aantal tussenliggende generaties per verwantschap.

Staafdiagram: relaties en generaties per relatie absoluut
relaties_x_generaties_staafdiagram_absoluut (9K)
Hoe meer relaties des te minder generaties per relatie, hoe minder relaties, des te meer generaties per relatie, een negatieve correlatie heet dit meen ik:-)

Staafdiagram: relaties en generaties per relatie relatief
relaties_x_generaties_staafdiagram_relatief (6K)

25-01-2016 maat G = gemiddelde F per geboortejaarReciprocity bug

The reciprocity bug is evident in table 4, this table should be coloured symetrically on the left-upper / right-down axis. Please compare ME Hake's row and column. 4 Times 2 relationships are found instead of 3, once 2 instead of 5. If a relationship is not found, it's always one via someones husband. In general; if 2 persons (A and B) are related AND via B's partner as well, then the relationships via B's partner are not found if you only look for the relationships between B and A. If you look for relationships between A and B, all relationships are found. Problems with totals are shown red in table 4, correct totals are shown green.

Example

Hermanus Jozephus (Herman) Reuvers Verwantschap met Maria Elisabeth (Lies) Hake Maria Elisabeth (Lies) Hake Verwantschap met Hermanus Jozephus (Herman) Reuvers

tabel 4: verwantschap tussen alle 11 mensen *1924 onderling

11 x *1924 P
M

D
I
E
K
M
A
N
N
J

G
R
ö
N
I
N
G
E
R
M
E

H
A
K
E
B

H
O
L
L
E
N
H
J

R
E
U
V
E
R
S
B
H

S
C
H
U
L
T
E
B

V
A
N

D
E
R

M
E
E
R
G

V
E
R
I
N
G
A
M
C
F

V
L
I
J
M
I
N
C
X
J

W
ü
B
B
E
N
A

W
ü
B
K
E
S
A B C D=A/B E=B/C F=D*E
A B C
D=A/B E=B/C
F=D*E
0 0 11
0 0
0
3 3 11
1 0.3
0.3
20 7 11
2.9 0.6
1.8
7

9

6

0 0 11
0 0
0
7

0 0 11
0 0
0
4

11 7 11
1.6 0.6
1
totaal A=74
PM DIEKMANNxxxxxxxxxx0 0 11
0 0
0
J GRöNINGERx1(4)xxx1(5)xxxxx1(4)x3 3 11
1 0.3
0.2
ME HAKEx1(4)x2(3,4)x2(6,9)x2(6,10)xx2(5,6)xx2(1,11)x2(1,11)x13
B HOLLENxx3(3,4,4)x2(6,9)xxx1(5)xxx2(3,4)x8 4 11
2 0.4
0.7
HJ REUVERSxx5 (5,6,8,8,9) x2(6,9)x1(7)xx2(6,9)xxx2(6,9)x12 5 11
2.4 0.5
1.1
BH SCHULTEx1(5)x3 (6,10,10) xx1(7)xxxx1(6)x1(10)x7 5 11
1.4 0.5
0.6
B_VAN_DER_MEER xxxxxxxxxx0 0 11
0 0
0
G VERINGAxx3(1,5,6)x1(5)x2(6,9)xxxxx2(5,6)x8 4 11
2 0.4
0.7
MCF VLIJMINCXxxxxxxxxxx0 0 11
0 0
0
J WüBBENxx3 (1,11,10) xxx1(6)xxxx1(11)x5 3 11
1.7 0.3
0.5
A WüBKESx1(4)x2(1,11)x2(3,4)x2(3,4)x1(10)xx2(5,6)xx1(11)x11 7 11
1.6 0.6
1


20-01-2020 Bug opgelost

Johan Bernard Berens en Maria Elisabeth Hake zijn inmiddels op 10 manieren verwant, evenveel als Maria Elisabeth Hake en Johan Bernard Berens.:-)

Update reciprocity bug 13-02-2016

Ik heb de bug besproken met Darrin Lythgoe, eigenaar van de software die stamboomonderzoek.com gebruikt voor de functie Verwantschap. Hij zag 't probleem wel, maar heeft geen oplossing toegezegd. Misschien helpt het als meer mensen gaan klagen? Totdat het probleem verholpen is raad ik aan zelf handmatig relaties tussen B en A te laten berekenen, nadat je die tussen A en B hebt getoond. Dat kan door de persoonsnummers in primarypersonID en savedpersonID op de adresbalk te verwisselen.
Knagende vragen

Drie tabellen gemaakt

Het resultaat

Legenda

Tabel 1: onderlinge verwantschap tussen alle 19 mensen in m'n database geboren in 1916

Tabel 2: verwantschap tussen alle 42 mensen geboren in 1908 enerzijds (rijen) en alle 10 mensen in 1924 anderzijds (kolommen)

Tabel 3: relaties, generaties per relatie en x keer verwijderd

Update 25-01-2016: G = gemiddelde F per geboortejaar

Reciprocity bug

Tabel 4: verwantschap tussen alle 11 mensen geboren in 1924 onderling

20-01-2020 update bug
Laatste wijziging: 20-01-2020
©
Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen