Statistiek & Historische Demografie 2010: Het oude kerkhof Barger-Compascuum deel I 1876-1896 en deel II 1896-1942


Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1942 N=978
Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1896 N=367
Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1896-1942 N=611
Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1876-1896 N=210
Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1896-1942 N=320
Frequentietabel: Aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981
Lijndiagram: aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981
Frequentietabel: achternamen die 10x of meer voorkomen
Frequentietabel: voornamen die 10x of meer voorkomen
Tabel: Gemiddelde leeftijd

30-12-2010 PB: De diagrammen zijn met Excel gemaakt, de frequentietabellen met SPSS. Mocht u fouten tegenkomen in de statistische verwerking van de data, dan hoor ik het graag.

De onderstaande staafdiagram laat vooral de enorme kindersterfte zien, onder jongens nog hoger dan onder meisjes. De werkelijkheid was zelfs nog schrijnender; zo'n 130 levenloos geboren kinderen die begraven zijn op het oude kerhof zijn immers niet opgenomen in de lijst. Zie ook zuigelingensterfte (0-1) 2008 per provincie en kindersterfte (1-14). In de zuigelingen- en kindersterfte worden levenloos geboren kinderen niet meegeteld, dus de aangekondigde update van de data heeft wat dit betreft voor deze diagram en voor de gemiddelde leeeftijd geen gevolgen.

Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1942

Aantal overledenen deel 1 en 2 samen

Om duidelijk te krijgen hoe de kindersterfte zich ontwikkelde tussen periode 1876-1896 en 1896-1942 is bovenstaande grafiek uitgesplitst voor het eerste en tweede gedeelte van het oude kerkhof. Dat levert onderstaande 2 grafieken op. Opvallend is de hoge sterfte onder vrouwen in het kraambed in de leeftijd tussen 20 en 40 in de periode 1876-1896. In die periode was het percentage kinderen dat de eerste verjaardag niet haalde gedaald van 26 naar 24% vergeleken met de periode 1876-1896.

Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1876-1896 N=367

Aantal overledenen deel 1

Staafdiagram: Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1896-1942 N=611

Aantal overledenen per leeftijdscategorie periode 1896-1942

Wereldwijd ligt de kindersterfte onder jongens hoger dan die onder meisjes. China, India, Nepal en Pakistan vormen daarop een uitzondering. lees meer...

Uit onderstaande staafdiagrammen blijkt dat in beide periodes de kindersterfte onder jongens in het eerste levensjaar hoger is dan onder meisjes.

Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1876-1896 N=210

kindersterfte tot 20 jaar

Staafdiagram: kindersterfte tot 20 jaar periode 1896-1942 N=320

kindersterfte tot 20 jaar

Ander onderwerp: in welke jaren overleden de meeste mensen? Maar liefst 7 pieken van 25 overledenen of meer per jaar, waaronder 1918, het jaar van de Spaanse griep. Zie onderstaande frequentietabel en lijndiagram. Zie ook epidemieën en plagen in Nederland 1500-2000 , waar o.a. in 1885 cholera vermeld wordt, tuberculose in 1889 en 1907, difterie in 1893.

Frequentietabel: Aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981

Frequentietabel aantal overledenen per jaar periode 1876-1942

Lijndiagram: aantal overledenen per jaar periode 1876-1942 N=981

Grafiek aantal overledenen per jaar periode 1876-1942

Nog zoiets: wat waren de meest voorkomende achternamen op het oude kerkhof? Hieronder een tabel met achternamen die 10 of meer keer voorkomen op de lijst. Geturfd is voor en na correctie van de achternaam van gehuwde vrouwen en weduwen. Immers, van getrouwde vrouwen is de schrijfwijze van de naam in de lijst uit 1972 <achternaam man>-<achternaam vrouw>. Dit is gewijzigd in <achternaam vrouw>. De naam van de echtgenoot is verplaatst naar een aparte kolom. Weduwen hadden "weduwe <achternaam man>" achter hun naam staan in de lijst. De naam van de overleden echtgenoot is verplaatst naar een aparte kolom. Het tellen van achternamen is sowieso arbitrair. Moet je de namen die veel op elkaar lijken zoals Feringa en Veringa samenvoegen als duidelijk is dat het dezelfde familie betreft en sprake is van een verschrijving door burgerlijke stand of kerk? Hoever wil je teruggaan om mensen familie te noemen? Alle varianten op Suelmann? Linneman met en zonder dubbele "n" aan het eind? Ondanks deze discussie kan worden gesteld dat de achternamen Heller, Hölscher en Kuhl het meest voorkwamen op het oude kerkhof. Namen die minstens 20x voorkwamen zijn in de tabel groen gekleurd. De achternamen zijn ook afzonderlijk geturfd voor deel I apart. De enige achternaam op het eerste gedeelte van het oude kerkhof die minstens 10x voorkwam is Exel, geel gekleurd in de tabel.

Frequentietabel: achternamen die 10x of meer voorkomen op deel I en II samen, voor en na correctie voor naamgeving van gehuwde vrouwen en weduwen en voor deel I apart

achternaamdeel I en II: vóór correctie N=981deel I en II: ná correctie N=981deel I ná correctie N=367
Ameln8118
Bentlage11128
Berens10114
Berken10123
Conen10112
Exel111210
Feringa10118
Hartmann12120
Heidotting10105
Heller20232
Hölscher17217
Husers6114
Jansen6101
Kramer11155
Kuhl25263
Linnemann12126
Lubbers11112
Robben9134
Rolfes12130
Schulte18194
Suelmann9114
Tiben11124
Veringa10106
Wessels10117
Wilken9134

En dan ook maar meteen de frequentie van voornamen onder de loep genomen. De meest voorkomende voornamen op het eerste gedeelte waren Anna Margaretha en Johann Heinrich, groen getoond in onderstaande tabel. Op het tweede gedeelte waren dat Anna Maria, Johann Bernard Maria Elisabeth en Maria Helena, hier geel weergegeven.

Frequentietabel: voornamen die 10x of meer voorkomen voor deel I en II apart

voornamenfrequentie deel I N=367frequentie deel II N=614
Anna Helena713
Anna Margaretha109
Anna Maria919
Hermann Heinrich310
Jan Harm610
Johann Bernard918
Johann Heinrich1414
Johann Hermann914
Maria710
Maria Adelheid912
Maria Catharina411
Maria Elisabeth319
Maria Gesina911
Maria Helena820

De gemiddelde leeftijd steeg van 24,4 jaar in de periode 1876-1896 naar 29,9 jaar in de periode 1896-1942.

Tabel: Gemiddelde leeftijd

groepgemiddeldeN
deel I24,4367
mannen deel I24,5181
vrouwen deel I24,4186
deel II29,9613
mannen deel II29,9332
vrouwen deel II29,9279
deel I en II27,8980
mannen deel I en II28,0514
vrouwen deel I en II27,7463
Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen