Klanken uit B.C.: 1947-1950 jaargang 1-4, "Verschijnt de eerste en derde Zaterdag van elke maand, voor de militairen van B.C. in Indonesië
Collectie Broer Berens
klanken_uit_bc_19480619_jaargang_2_no_12_p1_rechts_p4_links.png
1948-06-19 12

deel I deel II kopij van pater van der Meer