Titel
allerhande streekgeschiedenis
Auteur
 
Redacteur
 
Uitgever Jaar
  0
Bron
 
Doctype
Map      
Pagina's
0
Meer info
samensteller J.B. Berens

2 plattegronden van het oude kerkhof Barger-Compascuum


kaart 1 linksboven img/kaart_1_linksboven
kaart 2 linksboven
img/kaart_2_linksboven
kaart 2 rechtsboven
img/kaart_2_rechtsboven
kaart 1 linksonderimg/kaart_1_linksonder
kaart 2 linksonder
img/kaart_2_linksonder
kaart 2 rechtsonder
img/kaart_2_rechtsonder

kaart 1 Tekst: 'Schets-tekening van het buiten gebr... te Barger Compascuum', 'Dit gedeelte, wild begroeid met struikgewas, werd gebruikt van 1876 tot en met 1895.', Noord-Zuid sloot ingetekend, 'Over te brengen naar hier' op het tweede gedeelte ten oosten van de ingetekende sloot, het stuk dat nu het oude kerkhof heet. De plattegrond lijkt gemaakt t.t.v. en t.b.v. herbegravingen en ruiming rond 1950. auteur niet vermeld. Kaart 1 bestaat uit 2 A4 kopieën die vermoedelijk samen de helft vormen van de oorspronkelijke kaart, 2 A4 ten oosten ervan ontbreken, het huidige tweede niet-geruimde gedeelte.
kaart 2 De overgetekende versie door J.B. Berens bevat ook nog 2 namen in het tweede niet-geruimde gedeelte, beide mensen zijn herbegraven op het nieuwe kerkhof.

Beide kaarten bevatten de namen van 41 in 1937-1942 begraven mensen in 'n gedeelte ten westen van het huidige oude kerkhof en ten zuiden van het eerste, geruimde deel (overledenen 1876 / 08-1896). Elke naam lijkt ingetekend op de plaats waar het betreffende graf was. 1 Persoon is herbegraven op het tweede gedeelte, het huidige oude kerkhof, 13 mensen op het nieuwe kerkhof, zie foto's. Auteur en doel van het maken van kaart 1 zijn onbekend. Misschien was het de bedoeling de mensen die niet herbegraven zijn op het nieuwe kerkhof te herbegraven op het tweede, niet-geruimde deel gemarkeerd met "Over te brengen naar hier"? Zoja, dan zijn hier geen zerken of kruisen van bewaard gebleven, zie kaart 2012. Het lijkt een stuk dat uiteindelijk wel geruimd is, ondanks dat er relatief recent mensen begraven waren waar een oplossing voor gezocht werd? Er zijn overigens ook mensen herbegraven op het nieuwe kerkhof die niet op de kaarten staan, zie foto's 2012.

Gezien de datums van overlijden is de volgorde van begraven op dit deel van het oude kerkhof kennelijk van zuid-oost (G.H. Lubbers +1937) naar noord-west (wed. Alers-Theijken +1942) geweest.

Schrijfwijze van namen en leeftijd is overgenomen van kaart 1, datum overlijden is toegevoegd ter identificatie m.b.v. de
namenlijst van het oude kerkhof.

grafweduwe Alers-Theijken 81 j +18-10-1942
kind van Feringa +4-12-1942
Joh. Koiter 3d +19-2-1942
B.L. Hake 6j +21-06-1942
stamboomwed. Husers 82j +07-03-1942
stamboomJ.Rud. Kuhl 85j +22-06-1942
M.H. Schoo 58j +25-06-1941
grafstamboomJ.H. Hartmann 74j +04-08-1941
Anna El. Gepken 2m +10-03-1941
Hilb. van Rijswijk 79j +04-10-1941
M.J. Linneman-Determan 54j +17-12-1940
J.G. Bus 43j +16-12-1940
grafB.H. Schulte 44j +07-01-1941
stamboomJ.B. Rohling 86j +14-01-1941
Ges. T. Heller 12j +08-02-1940
levenloos kind Speller +26-02-1940
stamboomA.A. Specken-Brink 79j +25-04-1940
stamboomJ.W. Specken 86j +15-05-1940
stamboomM.Cath. Menzen 72j +11-06-1940
levenloos kind van J.G. Koiter +30-09-1940
grafstamboomJ.R. Hake 83j +22-10-1940
stamboomG.H. Peter 79j +01-06-1939
stamboomB. Hölscher 89j +25-07-1939
levenloos R. Bauerhuit +30-10-1939
stamboomH. Kuhl 65j +25-10-1939
J. Rolfes 3d +31-07-1939
grafB. Borgman 32j +01-12-1939
grafstamboomA. Feringa 4j +12-05-1939
levenloos kind van Heidotting +27-09-1939
J.H. van Rijswijk 1j +30-04-1939
grafstamboomA. Angela Feringa 10m +27-03-1939
grafM.Cath. Scholte 19j +20-02-1939
stamboomM.Cath. Hake 1j +29-03-1939
grafH.H. Bruns +28-03-1938
grafstamboomM.H. Feringa-Ottens +22-11-1937
A.M.H Knol-Kolmer +22-11-1937
J.H. Berken 12j +20-06-1938
levenloos kind H.H. Robben +04-01-1937
Berendina Arling 11m +03-07-1938
grafstamboomAnna Angela Feringa 1j +22-03-1938
G.H. Lubbers 3j +03-08-1937
graf Hartman-Cramer Hartman-Cramer +11-08-1932
graf A. Heijne +14-12-1935

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Naarding
  dr. J. Naarding: De veldnamen in Drenthe, 'Voor het Drents Genootschap overgedrukt uit het Drents landbouwblad van 12 Maart 1953, uitgave van het Drents Landbouwgenootschap'
 • kopie A4 kaart Waterschap de Veenmarken

 • kaart A2 schaal 1:25000 Kadaster 18C Klazienaveen Ministerie van Oorlog Topografische Dienst 1939

 • kaart Waterschap? hoogtemeting, stuwen, ontworpen waterlopen, gronden boven/beneden de norm voor drooglegging bij stuwpeil, stroomrichting bij wateraanvoer/-afvoer, formaat A0, jaar onbekend, oud

 • Overzichtskaart Gemeente Emmen per 01-01-1998, A2/krantenpagina, 1997 Gemeente Emmen, produkgroep STOW afd. Landmeten en Kartografie

 • lezing: Lokale sfeer in het geschiedenisonderwijs?, over de Emslandboekweitboereninvasie, door: J.B. Kuis 7 A4

 • open brief van bisschoppen over het effect van het nationaal socialisme op het katholicisme, 1941 3 A4

 • folder Holland, ze zeggen... Drenthe

 • Onze hunebedden, G. de Leeuw, Borger 1974

 • In der Fussspur Dr. Johan Picardts, Ds. H.J. Prakke, Overdruk uit het jaarboek 1959 van de Heimatverein der Graftschaft Bentheim

 • Programma bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der coöp. centrale Boerenleenbank, Eindhoven 1924

 • folder: Opdat zij met eere mogen rusten, Oorlogsgravenstichting

 • folder: De Oorlogsgravenstichting in 1987

 • folder: Aanpakken in Klazienaveen, St. Klazienaveen Promotion 1981

 • knipsel: Drentse sterken, De twintigste penning van Emmer-Compascuum, Wouter Klootwijk, Vrij Nederland 15-01-1974

 • folder: Drentse Genealogische Vereniging

 • 1 A4 Information des Grenzzolldienstes

 • folder: Het gedeelde Duitsland, Informatie voor de bezoeker van de intern-Duitse grens

 • 4 posters A3 formaat van zeeslagen in 1667 en 1781, veldslagen Waterloo en Nieuwpoort

 • knipsel: Barger-Oosterveld, DGP Dorp in beeld, 21-01-1992

 • knipsel: Proficiat, over ex-minister Gerard Veringa 1976

 • knipsel: Roswinkel knapt kerk op 06-04-1976

 • knipsel: Historie van Roswinkel zwart op wit, door Froukje Santing, Emmer Courant 22-04-1976

 • knipsel: Specialiteiten in kamp Erika: terreur en sadisme, door Dick van Galen Last, de Volkskrant 11-01-1994

 • knipsel: B. van der Wal begraven, eerste hervormde begraven op het katholieke kerkhof Barger-Compascuum, Emmer Courant 14-08-1968

 • advertentiepagina uit regionale krant 1914, kopie A4

 • blz 15 Atlas A.N.W.B.: Ootmarsum 1:200.000
Trefwoorden
Barger-compascuum, Streekgeschiedenis, Katholicisme, Barger-oosterveld, Duitsland, Emmer-compascuum, Gemeente emmen, Meester kuis, Geschiedenis, Protestantisme, Plattegrond
de top 10
nieuw (103)
scans / fulltext / foto (105)
kaarten (70)
lied / gedicht (28)
krantenknipsels (114)
(foto)boek / werkstuk (310)
Bargercompascuum (339)
streekgeschiedenis (445)
genealogie (228)
Broer Berens (200)
aardrijkskunde (229)
religie (170)
Eemsland (71)
onderwijs (21)
Laatste wijziging: 15-4-2018
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen