HET OUDE KERKHOF

In 1876 was het R.K. kerkhof gereed in B.C. Daar werden katholieken begraven uit B.C., tot 1904 ook uit Zwartemeer en Nieuw-Dordrecht. Niet-katholieken werden waarschijnlijk begraven in Nieuw-Dordrecht en Roswinkel. Het oude kerkhof bestond uit twee delen: het eerste en tweede gedeelte. Johann Bernard Franz Gebbeken, een jongen van 10 jaar, werd als eerste begraven in juli 1876 op het eerste gedeelte. In 1896 werd Anna Adelheid Wilken-Nögel als eerste begraven op het tweede gedeelte. Wat tegenwoordig over is van het oude kerkhof is in feite het zogenaamde tweede gedeelte. Het eerste deel is verdwenen, het hoogveen is afgegraven. Tot 1943 was het oude kerkhof in gebruik, vanaf dat jaar werden mensen op de nieuwe kerkhof begraven. Ongeveer 27 mensen zijn herbegraven van het eerste gedeelte van het oude kerkhof naar het nieuwe kerkhof. Herbegraving van het eerste naar het tweede deel van het oude kerkhof kwam ook voor. Op het eerste, inmiddels afgegraven, gedeelte waren bijna 400 mensen begraven, op het tweede gedeelte liggen tegen de 700 mensen begraven, samen ruim 1000.

Vanaf 1972 is het oude kerkhof deel van het museumdorp, officieel Veenpark. Nieuwste ontwikkeling is deze wijziging ongedaan te maken en het oude en nieuwe kerkhof landschappelijk gezien samen te trekken. Op het nieuwe kerkhof worden ook niet-gelovigen en mensen van andere gezindten begraven.

Een overzicht van mensen die begraven zijn op het oude kerkhof is gepubliceerd op internet en niet opgenomen in het boek. Argumenten hiervoor zijn de betere doorzoekbaarheid op internet, mogelijkheden om te sorteren en de omvang van de lijst, het betreft gegevens van 1240 personen. Per persoon zijn zoveel mogelijk vermeld: overlijdensdatum, -plaats, naam, ouders, partner(s), geboortedatum, -plaats, geslacht, beroep en beroep ouders. De lijst is in 2011 verbeterd en uitgebreid. Iedereen is opgezocht in Genlias. Levenloos geboren kinderen zijn toegevoegd aangezien ze begraven zijn op het oude kerkhof. In de lijst is tevens aangegeven welke mensen herbegraven zijn van het oude naar het nieuwe kerkhof, voor zover bekend.

Wie waar begraven ligt op het tweede gedeelte van het oude kerkhof is grotendeels onbekend. Voor de onderstaande plattegrond is een kaart genaamd B.C. Oude begraafplaats uit 1972 van Gemeentewerken Emmen Beplantingen, archiefnummer D 308, schaal 1:100, afmetingen 50x55 als inspiratiebron genomen. De nieuwe plattegrond is in 2010 getekend, met dank aan Marietje Hartmann voor haar bijdrage. Uit de plattegrond blijkt dat er meer namen bekend zijn van mensen die ten zuiden van het middenpad begraven liggen dan ten noorden ervan. Aanvullingen zijn van harte welkom. oud-kerkhof (1269K)
Foto Het oude kerkhof op het bovenveen 2001
Bron Pauline Berens

Figuur Plattegrond van het oude kerkhof 2012, Bron Pauline Berens

plattegrond_het_oude_kerkhof_bargercompascuum1 (53K)

Legenda Plattegrond van het oude kerkhof 2012

! locatie 2010 enigszins of heel anders dan volgens plattegrond 1972
? locatie volgens plattegrond 1972 kon in 2010 niet bevestigd worden
-> ontbreekt op plattegrond 1972, wel aangetroffen in 2010
+ sterfdatum
↑ kaartnoorden
† kruis, monument van de onbekende pionier
-o- berkenbomenrij
?? niet gezien in augustus 2012
paden
Laatste wijziging: content 26-08-2012 layout 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen