Biografie E.G. van Bolhuis

Boeventaal & Gabbertaal. ISBN 90 7144 287 X

Twee bargoense woordenboekjes, De boeventaal (1906) van W.H.L. Köster Henke en De gabbertaal (1937) van E.G. van Bolhuis, zijn in 1999 samen in één boekje heruitgegeven. Het gaat om een facsimile-uitgave, die van een thematisch register en een uitgebreide inleiding is voorzien door Ewoud Sanders. Het betreft een uitgave van De Bijenkorf. In de inleiding is o.a. een biografie te vinden van E.G. van Bolhuis, zie pagina 17-28.

Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers

August Heyting: E.G. van Bolhuis, pagina 119-135. In "Na tien jaar. Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers 1923-1933" (Delft: G. Niessen 1934)
August Heyting en E.G. van Bolhuis zaten in het bestuur van deze bond. In het artikel wordt werk van E.G. van Bolhuis besproken.
Nieuws 28-5-2004 PB: "Aan het eind van de wereld" wordt wel genoemd samen met "Het gevloekte land", "De rechtmatigen" en "De Hooghoeve" als werk over Noord-Nederland, maar het artikel levert verder geen nieuws op over de roman.

Letterkundig Museum

Vandaag (7-5-2004) heb ik het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek in den Haag bezocht. Beide liggen naast het Centraal Station. In het Letterkundig Museum wordt de correspondentie van/aan de auteur zoals vermeld in de Nederlandse Centrale Catalogus bewaard. Huisregel van het museum: Voor inzage van brieven, handschriften en overige archivalia, illustratief- en audiovisueel materiaal is schriftelijke toestemming van de auteur of diens erven (tot 70 jaar na het overlijden van de auteur) nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Letterkundig Museum, afdeling Collecties, Postbus 90515, 2509 Letterkundig Museum Den Haag, Tel.: 070-3339666, Fax : 070-3477941, E-mail: studiezaal@nlmd.nl
De vereiste toestemming heb ik geregeld. In het Letterkundig Museum heb ik correspondentie ingezien van E.G. van Bolhuis aan anderen en van anderen aan E.G. van Bolhuis voor zover die mensen meer dan 70 jaar gelden overleden waren. Het resultaat viel me tegen, het heeft voor mij geen nieuw licht geworpen op z'n werk of op z'n persoon. Een ervaring rijker, een illusie armer. Ik heb ook een stuk of 10 foto's van de auteur gezien. De knipselmap kende ik al, die had ik laatst al laten kopiëren. Het Letterkundig Museum is overigens een schitterend museum, een aanrader ook om met kinderen heen te gaan. In de Koninklijke Bibliotheek heb ik de biografie over E.G. van Bolhuis gekopieerd uit Boeventaal & Gabbertaal. Daarin staat o.a. een verwijzing naar een boekbespreking door August Heyting van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers

Letterkundig Museum: Knipselmap met recensies

krant / tijdschrift datum rubriek / titel auteur opmerkingen
Het Nationale Dagblad 4-4-1942 Boeken die men lezen moet / "Koningskinderen" door E.G. van Bolhuis. "Barnend getij" door E.G. van Bolhuis. Uitgaven: drukkerij Drost, Den Haag. A.F. Mirande
NRC 21-3-1939 E.G. van Bolhuis, "DE OVERBODIGEN". (Uitgevers-Mij. De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam) M.H. van Campen
"Langs het leven" door E.G. van Bolhuis: - Drukkerij Drost, Den Haag
NRC 26-5-1939 Korte beoordelingen
18-3-1939 E.G. van Bolhuis: "De Overbodigen". Amsterdam, De Amsterd. Keurkamer.
Die Burger 12-6-1937 Nederlandse toneel in 'n staat van verval C.J.E.
28-6-1934 Tooneellyceum
De protestant 10-9-1936 Jan de Quack
Haagsche Post 12-7-1930 "De liefde van Cora Noret", door E.G. van Bolhuis. - Nederlandsche Uitg.-Mij., Amsterdam.
Avondpost 26-11-1928 Langs beslijkte straten, door E.G. van Bolhuis. - Uitg. Comp. De Branding, Utrecht
Haagsche Post 25-8-1928 "Langs beslijkte straten". Roman uit donker Amsterdam, door E.G. van Bolhuis. - Uitg. Comp. "De Branding", Utrecht.
Haagsche Courant 6-8-1928 "Langs beslijkte straten", E.G. van Bolhuis. - Uitgevers-compagnie "de Branding", Utrecht.
Haagsche Courant 28-7-1922 Toegezonden boeken. / "Het huis van Roeleke", door E.G. van Bolhuis. -Uitgave van L.J. Veen, Amsterdam. (Prijs ing. f2.50, geb. f3.50.)
Haagsche Post 29-10-1921 "De rechtmatigen", door E.G. van Bolhuis. N.V. Drukkerij Jacob van Campen, A'dam.
Het Boekin 1922 Het Huis van Roeleke. G. van Hulzen met foto
Haagsche Post 2-9-1922 "Het Huis van Roeleke", door E.G. van Bolhuis. L.J. van Veen, Amsterdam.
Prov. Geldersche en Nijmeegsche Crt. 2-7-1921 "De Rechtmatigen", door E.G. VAN BOLHUIS (Uitg. Drukkerij "Jacob van Campen" te Amsterdam).
Haagsche Courant 21-8-1919 Toegezonden boeken. / Het gezin van Herman Reuvers, door E.G. van Bolhuis. - A.G. Schoonderbeek, Laren.
De Maasbode "De Rechtmatigen", door E.G. van Bolhuis. N.V. Jacob van Campen.
Ons godsdienstig leven 30-9-1939 Boekentafel / Langs het leven, door E.G. van Bolhuis. Uitg. Drukkerij Drost, Den haag. Ds. Joh. P. van Mullem
? M.M. 36 LANGS HET LEVEN Jan Ubink
Nederland 1-8-1939 BOEKBESPREKING / De Overbodigen, door E.G. van Bolhuis. - De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam. EMILE BUYSSE
Wereld Kroniek ?1920 Korte Boekbesprekingen / "Het gevloekte Land", door E.G. van Bolhuis, N.V. Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam KAREL WASCH met foto
Het tooneel Noord-Nederlandsche Tooneelschrijvers / E.G. VAN BOLHUIS August HEYTING
De Wereldpost 4-6-1925 Geschiedenissen van dezen tijd ..... en van alle tijden. Een Jordaan-verhaal GERARD VAN HULZEN met tekening door Paul Behrens
7-1953 JAN DE QUACK (Archt-NIVA) met tekening
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen