Aan het eind van de wereld: kennisgeving van bescherming auteursrecht

  1. Zonder nadrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht niets uit dit boek mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins verpreid anders dan voor strikt eigen gebruik.
  2. Het ongevraagd bewerken, het in omloopbrengen en het verspreiden voor andere doeleinden dan eigen gebruik van deze publicatie niet is toegestaan. De autenticiteit van het verhaal dient ongewijzigd gewaarborgd te blijven en mag op generlei wijze in zijn geheel dan wel in delen onderworpen zijn of worden aan (commerciële) doelstellingen van derden.
  3. Het ongevraagd publiceren of afdrukken van (delen van) dit werk buiten deze homepage niet is toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de houder van dit copyright. Voor publicatie in openbare of particuliere media dient nadrukkelijk eerst toestemming te zijn verkregen van de copyright houder.
  4. Gebruiker verklaart in alle zorgvuldigheid met dit copyright te zullen omgaan en zich bewust te zijn van eventuele aansprakelijkheidsgevolgen jegens de houder van dit recht bij het onvoldoende in achtnemen van deze rechten.
Laatste wijziging: 01-05-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen
eXTReMe Tracker