DE EERSTE BEWONERS VAN BARGER-COMPASCUUM 1872

Hier is geprobeerd van deze pioniers een lijst op te maken, zie pagina 23. Op pagina 22 vindt u dezelfde lijst, gesorteerd op naam. Het lijstje gaat tot de zomer van 1872, omdat toen pastoor Vroom van Erica een lijst opmaakte van de Katholieken die hier woonden. Dat gebeurde in verband met het stichten van een kerk.

De lijst op pagina 25 is samengesteld uit gegevens van het Bevolkingsregister, de Burgerlijke Stand en uit pachtcontracten. Soms is gebruik gemaakt van doop-, trouw- en dodenboeken van naburige Duitse R.K. parochies. In enkele gevallen is een rechtbankverslag gebruikt.

De volgorde is opgesteld naar de datum waarop de familie of persoon schriftelijk wordt genoemd als inwoner van Compascuum, of Rundeveen zoals het eerst genoemd werd. Het is dus niet de vestigingsdatum, die is niet te vinden. Nummer 1 op de lijst betekent bijvoorbeeld dat de betreffende mensen het éérst genoemd werden als inwoner van Compascuum in schriftelijke bronnen.

De inschrijving in het Bevolkingsregister van Emmen is meestal te laat gebeurd. Soms werd een heel rijtje tegelijk ingeschreven, vermoedelijk was dan de veldwachter van Emmen op speurtocht geweest. Ook bij een volkstelling doken er weleens mensen op die niet eerder te boek stonden in Emmen. Lang niet alle nieuwelingen meldden zich daar.

Deze lijst is niet volledig. Tijdelijk huisden hier weleens mensen, soms is er in Emmen nog een naam van te vinden.

Het verloop onder deze pioniers is groot geweest. Vooral degenen die meer arbeider dan boekweitboer waren zijn vaak al gauw weer vertrokken. Daardoor staan er in dit lijstje nogal wat mensen die hier in 1872 al niet meer woonden.

De bewoners van de Maatschappij zijn hier bij B.C. gerekend. Ze hebben er ook altijd maatschappelijk en kerkelijk bij gehoord. Tot 1872 gaven ze als woonplaats ook Rundeveen of Compascuum op. Daarna werd dat langzamerhand Smeulveen, later schreef men Klazienaveen Noord. Ook de mensen die zich later vestigden ten westen van de Runde in het Barger Oosterveen gaven nog lang Rundeveen of Compascuum als woonplaats op.

Er is geprobeerd de lijst uit te werken door zoveel mogelijk gegevens van deze mensen en hun kinderen bijeen te brengen, zie pagina 25.

Verklaring der tekens:

Een * betekent geboortedatum, + datum van overlijden, x huwelijksdatum en --- onbekend.

Soms staat de plaats van overlijden tussen ronde haken ( ). Dat houdt soms in dat de persoon in questie in die plaats is overleden, bijvoorbeeld verdronk, maar daar niet woonde. Als Weiteveen in dit verband genoemd wordt, betekent dit dat iemand overleed in het verpleegtehuis in Weiteveen, voorheen Amsterdamscheveld. Psychiatrische inrichtingen waren er o.a. in Warnsveld, den Bosch, Venray en Zuidlaren.

Hier en daar staat achter een persoonsnaam, bijv. een aangetrouwde, een nummer waaronder die persoon elders terug te vinden is in de lijst, alsmede een paginaverwijzing.

Noten 2011: Afkortingen: MN is Minnesota, MO Missouri en MI Michigan. Twee datums bij een huwelijk betekenen het huwelijk voor de kerk respectievelijk de burgerlijke stand.
Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen