PAARDENEIGENAARS EN PAARDEN 1867

In 1867 werd een lijst opgemaakt van paardeneigenaars en hun paarden. De lijst is gedateerd op 28-Mei 1867. Ook de leeftijd van het paard werd vermeld.

Voor Rundeveen (Compascuum en Smeulveen) vermeldt die lijst de volgende eigenaren en paarden, paarden jonger dan 4 jaar werden niet meegeteld. Voor het werk waren paarden in de categorie 4 tot 8 jaar het meest waardevol. Werk op bovenveen was voor een paard niet zulk zwaar werk als bijvoorbeeld op zandgrond. Paarden gingen hier dus langer mee.

Eigenaren ouderdom paarden
4-8 j. 8-11 j. boven 11 j.
H. Kramer 1
J.H. Soelman 1 1
B.Santman 1
H. Nieters 1
H. Meijering 1
H.H. Hoffard 1
H. Tolen 1
W. Rabbers 1
D. Wolters 1
B.H. Tobbe (Tubben) 1
H. Huitel (Heitel) 1
H. Kleefman (Klifman) 1
H. Keuter 1
A. Strijk 1
H. Wagenaar 1
H. Krieger 1
H. Hoge 1
G. Amel 1
J.H. Veeninga (Feringa) 1
J.B. Wilken 1
J.H. Gepken (Gebbeken) 1
H. Huzers 1
J.B. Jansen 1
J. Book 1
A. Zondervan (Lubbers) 1
G. de Vries 1
J. Dijks 1
Wed.A. Smits (Suelmann-Schmitz) 1
Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen