VOORWOORD VERSIE 4 2012

Verbeeldden verkeerslichten in 2001 nog de moderne tijd, tegenwoordig heeft BC shared space! Meldde ik 10 jaar geleden nog dat een kopie van het archief voor familieonderzoek uit Osnabrück op microfiche beschikbaar is in Meppen, voor versie 4 is internet de belangrijkste bron. In hoofdstuk "Eerste bewoners op lijstnummer" ontbrekende gegevens hebben we op internet opgezocht. Vaak bezochte websites vindt u terug in "Bijlage Internetadressen en Andere Bronnen". Met dank aan Heinz Mencke voor het aanleveren van enkele ontbrekende gegevens over Rütenbrock.
Een ansichtkaart met daarop Maria Gesina Sandmann, Franz Conen en hun kinderen is toegevoegd. Let op het onderschrift "Groete uit Compascum", op zich al een mooie titel voor een boek over Bargercompas. Ook zijn aan hetzelfde hoofdstuk foto's toegevoegd van Johann Bernhard Book en van Johann Burchard Rolfes, Maria Margaretha Feringa, dochter Marie Rolfes, zoon Jan Willem Rolfes en kleindochter Maria Helena Rolfes. In hoofdstuk "De RK parochie" ziet u een foto van Margaretha Bergmann en Rudolph Rolfes (Kras Roulf), tuinman van de pastoor.
De lijst met overledenen in de periode 1873-1876 is uitgebreid, gecontroleerd en ondergebracht in een apart hoofdstuk.
Versie 4 is net als de vorige versies beschikbaar en te bestellen via internet. Voorlopig nog op fjmblom.home.xs4all.nl Mocht de site verhuizen dan vindt u het boek altijd nog via Google.

J.B. (Broer) Berens en Pauline Berens
19-12-2011

VOORWOORD VERSIE 3 2010

Het werkstuk wordt steeds mooier en completer doordat u als lezer foto's aanlevert van mensen die er in beschreven zijn, waarvoor hartelijk dank. Van de 116 huishoudingen die opgenomen zijn in de lijst van eerste bewoners bevat versie 3 inmiddels totaal 20 foto's! Meer foto's zijn van harte welkom. Foto's kunnen eerst opgenomen worden in de internetversie en later in de volgende papieren versie. Zoals u ziet wordt u als bron vermeld. Foto's zonder bronvermelding stammen uit m'n eigen fotoalbum. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het oude kerkhof. Nieuw is ook het hoofdstuk over hoe het gemeentebestuur 2de helft 19de eeuw dacht over de ontwikkeling van het dorp. Versie 3 bevat 3 extra schoolfoto's, uit 1902, 1923 en 1924, die samen met de schoolfoto uit 1893 op de voorpagina en de 4 schoolfoto's uit 1914 een aardig beeld geven van de schoolgaande jeugd in de eerste 50 jaar van het dorp.

J.B. Berens
november 2010

VOORWOORD VERSIE 2 2009

Aan het werkstuk zijn foto's toegevoegd, informatie over de auteur, een lijst met figuren, een lijst met internetadressen en andere bronnen. Hier en daar zijn kleine verbeteringen doorgevoerd in de gezinssamenstelling van de beschreven huishoudingen. Oud, maar nieuw in dit werkstuk, zijn de schoolfoto uit 1893 op de omslag, met bijbehorend Wie is wie op de schoolfoto op pagina ii. Aan hoofdstuk OVER SCHOLEN IN B.C. zijn 4 schoolfoto 's uit 1914 toegevoegd, waarop veel kinderen te zien zijn die later de voorouders werden van de huidige Compascumers. Waar mogelijk zijn hyperlinks aangebracht naar het genealogieproject All in the family op internet. Voor de pré-internetgeneratie: hyperlinks zijn verwijzingen, koppelingen tussen twee plaatsen op internet. Ze worden onderstreept getoond in het werkstuk. Als men het werkstuk op de computer bekijkt kan men via zo'n koppeling naar meer informatie over die persoon op internet gaan. De foto's op voor- en achterkant in versie 1 zijn verplaatst in versie 2 naar respectievelijk De molen van Eilering en het bos van Wilken op pagina 150 en Dam (1970) met verkeerslichten op pagina 157.

J.B. Berens
december 2009

VOORWOORD VERSIE 1 2001

Het werkstuk dat voor u ligt is een poging om de geschiedenis van B.C. in kaart te brengen, zonder teveel te overlappen met bestaande bronnen. Compas is begonnen rond 1860 met de grondverkoop aan vier nieuwe eigenaren, die boekweitverbouw wilden starten. Na 40 jaar begon de vervening, die duurde van ongeveer 1900 tot 1950. Speciale aandacht is geschonken aan de tijd rond 1870, toen de eerste bewoners hier een bestaan probeerden op te bouwen. Nazaten van die mensen wonen nog steeds in het dorp. Naast informatie over de eerste bewoners, vindt u de ontwikkelingen op onderwijsgebied en informatie over de verschillende kerkelijke gezindten in ons dorp.

Voor de tot standkoming van dit werkstuk is onderzoek verricht in archieven van met name Assen, Emmen en Duitse dorpen waar de eerste bewoners vandaan kwamen. Ook op onderzoeksgebied heeft de tijd niet stilgestaan; sinds kort is een kopie van het archief voor familieonderzoek uit Osnabrück beschikbaar in Meppen. De omslagfoto geeft een impressie van BC rond 1930. De foto is genomen ten westen van de Runde met het zicht op de molen van Eilering en het bos van J.B. Wilken. De achterkant van het werkstuk laat de moderne tijd zien; het centrum van het huidige BC met verkeerslichten in 1995. Ik wens een ieder veel plezier met het doorlezen van dit werkstuk.

J.B. Berens
juni 2001

Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen