kaart bewoners ingetekend Compascuum ±1900 Druk: All-print J.H. Lubbers, Utrecht

02022014 PB: Gerard Steenhuis: "De kaart van 1900 die je weergeeft is ook van de hand van Willem Arling, die de vroegere bakkersknecht Wösten interviewt in 1971. Waarschijnlijk is de kaart van latere datum. Ook omdat Wösten pas in latere jaren hier werkzaam voor bakker Eilering was." bc_rond_1900_1 (2851K)
bc_rond_1900_2 (2403K)
Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen