HOE HET VERDER GING MET DE GROND

Gratama verkocht in 1867 een ha grond aan het Gemeentebestuur voor ƒ200, waarop een jaar later de school werd gebouwd. In 1873 volgde de verkoop aan de gebroeders Cramer. In 1873 verkocht hij ook zijn overige grond, 295 ha, aan een consortium uit Deventer die daarvoor de Deventer Veen Maatschappij (D.V.M.) hadden opgericht. De koopsom was ƒ100.000, een hoge prijs voor die tijd. De D.V.M. is hier lang eigenaar gebleven, de laatste grond verkochten ze lang na de 2de wereldoorlog.

De erfgenamen van Hiddingh verkochten hun grond in 1898. De voornaamste kopers waren de gebroeders Bosscher van Stadskanaal met 180 ha en de Firma Scholten met 68 ha. De koopprijs was ongeveer 200 per ha.

De grond van Oldenhuis Tonckens kwam later door vererving in handen van een paar families Tonckens. Het is langzamerhand verkocht geworden. Een Tonckens van Valthermond is lang eigenaar geweest van de laatste 30 ha. De erven hebben het rond 1990 verkocht op één perceel na.

Van Holthe tot Echten verkocht in 1867 aan J.B.Wilken 8 ha a 300 en in 1870 aan het R.K. kerkbestuur 11 ha voor diezelfde prijs. Langzamerhand heeft hij zijn andere grond verkocht.

Laatste wijziging: 30-04-2016
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen