Hoofdstuk Eerste bewoners gesorteerd op lijstnummer

6. Harm Hindrik Kramer en Maria Gesina Tholen

4-11-1862.

Harm Hindrik (Minne) Kramer werd op 8-8-1838 geboren in de Maten. Zijn vader was geboren in Haren (Duitsland).

Voor zijn trouwen huisde Kramer hier alleen, evenzo deden enkele anderen dat. Op 4-11-1862 verkocht hij via notaris Oostingh 63 schapen, gezamelijke opbrengst ƒ364,50. Kramer was toen inwoner van het Compascuum.

Hij trouwde op 10-10-1863 te Rütenbrock met Maria Gesina Tholen, geboren 3-9-1840 in Lindloh. In Emmen trouwden ze nog eens op 29-6-1864. Ze woonden toen te Rundeveen in het Voor-Compas.

Van dit huwelijk waren twee kinderen, Maria Gesina en Jan Harm. Maria Gesina Tholen overleed op 4-7-1870, zij werd in Rütenbrock begraven.

Kramer hertrouwde, Emmen 29-5-1873, met Johanna Susanna Rutgers (eigenlijk Ratgers), geboren op 15-8-1845 in Nieuwe Pekela. Van dit huwelijk was Johannes Gerardus (Geert). Vrouw Kramer-Ratgers stierf op 24-9-1878. Kramer trouwde nog eens, Emmen 30-12-1881, met Maria Tecla Bücking. Zij was op 28-3-1843 geboren in Heede, Duitsland, Uit dit huwelijk werd Johan Wilhelm geboren.

Kramer (Kroamer Minne) overleed hier op 15-5-1903, Maria Tecla Bücking op 9-2-1923.

De zoon Harm heeft in de Maatschappij gewoond, Geert werd in de Eerste Wereldoorlog vervener en kocht nogal wat grond, maar ging ook failliet toen de turf- en grondprijzen kelderden. Zoon Willem was, ongehuwd, boerenknecht in Rütenbrock.

Kinderen Kramer-Tholen:

Maria Gesina * 04-10-1864 Barger-Compascuum + 05-01-1938 Ter Apelkanaal
x 1. Emmen 24-05-1888
Johann Heinrich Schulte (88)
x 2. Emmen 10-11-1892
Gerardus Hermannus Bulle * 14-06-1856 Zandberg + 06-03-1904 ,,
Jan Harm * 10-05-1868 Barger-Compascuum + 27-01-1941 Barger-Oosterveld
x Emmen 15-03-1895
Maria Anna Wewers * 1867 Aschendorf + 24-09-1940 ,,

Kinderen Kramer-Rutgers:

Johannes Gerardus * 20-02-1874 Barger-Compascuum + 14-06-1950 Erika Duitsland
x Emmen 20-04-1911
Maria Angela Borgmann (25)

Kind Kramer-Bücking:

Johan Wilhelm * 02-12-1882 Barger-Compascuum + Rütenbrock?
Laatste wijziging: 04-03-2020
© Creative Commons Naamsvermelding "Collectie Broer Berens", Niet-commercieel, Gelijk delen